Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPettersen, Berg Johan
dc.contributor.advisorLyng, Kari-Anne
dc.contributor.authorBerntsen, Ina Charlotte
dc.date.accessioned2022-07-05T17:22:50Z
dc.date.available2022-07-05T17:22:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:103497855:51161320
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002944
dc.description.abstractEU krever at alle medlemsland skal sortere matavfall og øke resirkulering til seksti prosent innen 2030. I Norge ønsker Fredrikstad kommune å finne løsninger for å nå disse målene. Denne oppgaven undersøker hva slags konsekvenser implementering av matavfall og innføring av et sentralsorteringsanlegg for plast i Fredrikstad vil ha for miljøet. Målet er å undersøke hvordan avfallsstrømmene vil endres og hva slags miljøpåvirkning renovasjonssystemet har. For å adressere dette ble avfallsstrømmene undersøkt for å få innsikt i effekten av endringene i renovasjonssystemet og for å finne miljøpåvirkningene ble Livsløpsanalyse (LCA) brukt som metode. Det nåværende renovasjonssystemet i Fredrikstad ble sammenlignet med et system med sortering av matavfall og sentralsorteringsanlegg for plast. Den funksjonelle enheten (FU) ble satt til å være behandling av husholdningsavfall i Fredrikstad kommune over ett år. Atten påvirkningskategorier ble studert. Resultatene viser at sentralsorteringsanlegget kan tilnærmet doble utsorteringen av plast sammenlignet med sortering hjemme hos innbyggerne. Videre har scenariet med sentralsorteringsanlegg lavere utslipp for av drivhusgasser, målt med det globale oppvarmingspotensialet. Likevel er ikke de resterende mijløpåvirkningskategoriene enstemte om hvilket scenarier som gjør det best. Oppgaven avsluttes med å foreslå videre arbeid for feltet.
dc.description.abstractThe EU is demanding sorting of food waste and increased recycling by sixty percent from all member states by 2030. In Norway, Fredrikstad municipality is looking for a way to meet these demands. This thesis investigates the environmental consequences of implementing food waste source sorting and a central sorting system for plastics for Fredrikstad municipality, with the aim of finding out how the system flows will change and what environmental performance of the different systems is. To address this the waste flows were investigated to get insight in the effect of the changes implemented and to calculate the environmental impacts of the waste management system Life cycle assessment (LCA) was applied. The current waste management system of Fredrikstad was compared to one with sorting of food waste and a central sorting facility. The functional unit (FU) is set to be the handling of household waste in Fredrikstad municipality over one year. Eighteen impact categories are assessed. It is found that the central sorting facility almost doubles the plastic sent to recycling. The environmental impact for global warming potential is better in the scenario with a central sorting facility. Yet, there is not a clear conclusion from the other impact categories of what system performs the best. The thesis ends by outlining suggested future work in the field.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Life Cycle Assessment of a waste management system introducing sorting of food waste and a central sorting facility
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel