Show simple item record

dc.contributor.advisorMidjo, Turi
dc.contributor.authorBakke, Delia Helen Nordheim
dc.date.accessioned2022-07-02T17:22:34Z
dc.date.available2022-07-02T17:22:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:46993870
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002472
dc.description.abstractI denne oppgaven tar jeg for meg temaene ensomhet og utenforskap hos ungdom og unge voksne, i alder 15-25. Teorien jeg har valgt til denne oppgaven er Hilary Cottam’s bok om relasjonell velferd. Jeg ser på hvordan relasjonell velferd kan være med på å forbedre det forebyggende arbeidet mot ensomhet og utenforskap. Jeg tar utgangspunkt i tre eksisterende tiltak: fritidsklubber, kultursenteret ISAK (i Trondheim) og Drivhuset (i Trondheim). På denne måten trekker jeg slutninger om hva som allerede er tanker som samsvarer med relasjonell velferd, og hvordan man enten ved å forbedre tiltakene, eller ved å skape nye tiltak, kan forebygge ensomhet og utenforskap i større grad. Jeg ser også på hvordan det å redefinere målsettingen ved forebyggingsarbeidet til «hvordan vi kan skape best mulige liv» til de unge, kan endre måten vi ser på det forebyggende arbeidet.
dc.description.abstractIn this thesis I take on the subject’s loneliness and exclusion in the group of youths and young adults, age 15-25. The theory I have chosen for this thesis is Hilary Cottam’s book about relational welfare. I am looking at how relational welfare can contribute to improve the preventative work against loneliness and exclusion. I take on the theory in light of three measures for youths that already has some ov the ideas behind relational welfare, and look at how they can be better, or how we can make new ones. I will also be looking at how we can redefine the preventative work to «how we can make the best life’s possible» for the youths, and how this can change the way we look at the preventative work.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEnsomhet og utenforskap
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record