Show simple item record

dc.contributor.advisorSelberg, Arne Mathias
dc.contributor.advisorVågen, Henrik
dc.contributor.authorJohansen, Daniel Tveitaa
dc.contributor.authorJakobsen, Kai
dc.contributor.authorSekkelsten, Niklas Hoff
dc.date.accessioned2022-07-02T17:19:26Z
dc.date.available2022-07-02T17:19:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106805903:110273440
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002354
dc.description.abstractHensikten med bacheloroppgaven er å dimensjonere bæresystemet for Skifer Signatur, et påbegynt byggeprosjekt i Oppdal kommune. Med bakgrunn i beregninger vil det bli utarbeidet en sjekkliste for kontroll av dimensjonering. Tiltakshaver for prosjektet er Oppdal Hotell Invest, og utførende entreprenør på prosjektet er Consto Midt-Norge, avdeling LH-Bygg. Første del av oppgaven besto av å definere statisk system, spennvidder og hvilke elementer som skulle dimensjoneres. Det ble bestemt å ta utgangspunkt i et likt statisk system i materialene tre, stål og betong slik at resultatene var sammenliknbare med eksisterende planløsning. Elementene som ble valgt ut var dekker, bjelker og søyler. Elementene er dimensjonert i henhold til gjeldende standarder, og ligger som vedlegg i rapporten. I den andre delen ble det utarbeidet en sjekkliste for å kontrollere utført dimensjonering.Denne sjekklisten er basert på beregninger gjort i rapporten og vil være et hjelpemiddel dersom man skal dimensjonere i tre, stål eller betong. Det foreligger en forventning om at leser har en bakenforliggende kunnskap om konstruksjons-og byggteknikk for å forstå valg og beregninger vedlagt i rapporten.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor’s thesisis a structural analysis and comparison of different load carrying systems for Skifer Signatur which is an ongoing project in Oppdal municipality.The results from the structural analysis will form the basis of a checklist that can be used as a tool to verify calculations done when dimensioning.The construction client for the project is Oppdal Hotel Invest with Consto Midt-Norge AS, department LH-Bygg as the leading entrepreneur. In the first part of the thesis, different construction elements from Skifer Signatur were chosen for the structural analysis. It was further decided to look at three elements: a floor panel, a beam and a column in the following materials: CLT/glulam, steel and concrete. The results were then compared with the intention to better understand the demands different building materials have on the design of load carrying systems. The checklist that was made in the second part of the thesis uses the results gained from the structural analysis as a basis to verify calculations when using tree, steel or concrete as the main construction element. A prerequisite for the reader to understand terms and calculations used in this thesisis underlying knowledge about construction technology and civil engineering. This prerequisite is also important for correct usage of the checklist.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDimensjonering og sammenligning av ulike bæresystemer for et leilighetsbygg
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record