Show simple item record

dc.contributor.advisorJelle, Bjørn Petter
dc.contributor.authorBakksjø, Siri
dc.contributor.authorSchau, Edvard
dc.contributor.authorBreivik, Bjarte Mathias
dc.date.accessioned2022-07-02T17:19:20Z
dc.date.available2022-07-02T17:19:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106805903:112583659
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002351
dc.description.abstractEn omfattende oversikt over aerogel produkter er gitt. Den fokuserer på egenskaper som egner seg for bruk i byggeindustrien. Ugjennomskinnelige, gjennomskinnelige og gjennomsiktige aerogel produkter er tatt i betraktning, sammen med diverse blandinger av aerogel og andre materialer. Termiske, optiske, akustiske, brann og mekaniske egenskaper er gjort rede for, i de tilfellene produsentene har gitt tilgang til det. Først forklares kort produksjonsprosessen for aerogel. Deretter presenteres de ulike egenskapene til aerogel, etterfulgt av en oversikt over produkter og kompositter som er utviklet som er tilgjengelige på markedet i dag. Her nevnes det også eksempler på bruk av aerogel i bygninger og under renovering. Til slutt utforskes mulige framtidige forskningsretninger med mål om å forbedre egenskapene til aerogel for bygningsanvendelser og å redusere de høye produksjonskostandene, som foreløpig forhindrer aerogelprodukter fra å spre seg i det kommersielle markedet.
dc.description.abstractAn extensive review of commercial aerogel products is provided, devoted to products with properties intended for use in the building sector. Opaque, translucent, and transparent aerogel products are accounted for, along with miscellaneous mixtures with aerogel and other materials. Thermal, optical, acoustic, fire and mechanical properties are included for the different aerogel products where the manufacturer has provided such information. Firstly, the process for production of aerogel is explained briefly. Then, the various properties of aerogel are presented, followed by a state-of-the-art review including constructions with aerogels and retrofitting examples. Finally, possible pathways for future research are explored with an aim of improving the aerogel properties for building purposes and decreasing the high production costs which currently are preventing aerogel products from spreading across the commercial market.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTransparent, translucent and opaque aerogels for building applications: A state-of-the-art review and future research pathways
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record