Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytbakk, Anne
dc.contributor.authorFolstad, Malin
dc.date.accessioned2022-07-01T17:21:24Z
dc.date.available2022-07-01T17:21:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:47125524
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002209
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er seksuelle overgrep i barndommen. Problemstillingen omhandler "Hvordan møte barn utsatt for seksuelle overgrep i barnevernsinstitusjon". Oppgaven har fokus på hvordan man som ansatt på barneverninstitusjon på best mulig måte kan arbeide helsefremmende og sørge for best mulig utvikling og behandling hos traumatiserte barn og unge. Med bakgrunn i problemstillingen har jeg valgt å gjøre rede for tilknytningteori, Howard Baths traumebevisste omsorg, toleransevindu og salutogenese. Mye av konklusjonen om hvordan man skal arbeide med traumeutsatte barn har utgangspunkt i Baths tre grunnpilarer; trygghet, relasjoner og regulering. Det er alle essensielle faktorer for at traumeutsatte barn skal kunne senke sin trusselberedskap og dermed har mulighet for bearbeiding og utvikling. I tillegg diskuteres viktigheten av å kontekstualisere og integrere overgrepene i det autobiografiske minnet, samt hvordan negative reaksjoner på den unges overgrepsfortellinger kan motvirke bearbeiding av traumer. Oppgaven understreker viktigheten av at miljøterapeuter er tålmodige og ser bak barnas smerteuttrykk.
dc.description.abstractThe theme of this bachelor's thesis is childhood sexual abuse. The issue is "How to approach children exposed to sexual abuse in child welfare institutions". In the text, the focus will be on how employees at child welfare institutions can approach and interact with traumatized children to ensure the best possible development and treatment. The theories presented are attachment theory, Howard Bath's trauma informed care, window of tolerance and salutogenesis. The discussion on how to approach traumatized children is to a great degree based on Bath's three pillars; safety, connections and emotion and impulse management. These are all essential factors when it comes to lowering the children's threat preparedness, making it possible to process their trauma, evolve and grow. In addition, the importance of contextualizing and integrating the abuse into the autobiographical memory is discussed, as well as how negative reactions to the sexual abuse stories can counteract the process of healing. The text perpetrates the essens of patience and understanding of the child's emotions when working with sexually abused children.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan møte barn utsatt for overgrep i barneverninstitusjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record