Show simple item record

dc.contributor.advisorTyskø, Erna Henriette Dahl
dc.contributor.authorKarlsøen, Lisa Marie
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:54Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:48428384
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000726
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bachelorbesvarelsen tar for seg hvordan barnevernspedagogen kan benytte sin personlighet i relasjonsdannelsen med ungdom på institusjon. Derav favnes hvorfor det er en sentral del av arbeidet å være bevisst sin bruk av «seg selv» i forhold til målgruppen. Det trekkes frem hva som gjør relasjonsarbeidet både viktig og utfordrende i forhold til ungdom på institusjon i lys av utviklingspsykologien. Dannelsen av en god relasjon mellom ansatt og ungdom kan oppleves som et utfordrende ansvarsområde for barnevernspedagogen. Det spiller inn en rekke ulike faktorer i hva som danner en god relasjon, og hva barnevernspedagogen selv bør yte. Oppsummert fatter oppgaven hvilke faktorer og aspekter som inngår i den gode relasjonen, og hvordan miljøterapeuten etter mitt syn bør være bevist på disse. Her trekkes hvilke faktorer som skiller den profesjonelle relasjon fra de relasjoner individet inngår i den private sfære. Likeså undersøkes det hvordan kjærlighetskravets inntreden i barnevernfaglig praksis, og hvordan kjærlighet i lys av en profesjonell relasjon forstås som anerkjennelse av ungdommen. Aspekter ved relasjonens kvalitet i en miljøterapeutisk kontekst, undersøkes da følgende problemstilling skal besvares: Hvilken betydning har barnevernspedagogens bruk av «seg selv» i relasjonen til ungdom på institusjon?».
dc.description.abstractThis bachelor's thesis addresses how the child welfare worker can use their personality in the establishment, of a client-worker relationship within in a child welfare institution. This also embraces why using “oneself” in relation with the following target group. It is highlighted what makes relationship work both important and challenging in the relation to young people in child welfare institution within a development psychology perspective. The establishment of a good client-worker relationship can be experienced as a challenging area of responsibility for the child welfare worker. Several different factors are crucial within the establishment of this client-worker relationship. Among this, what the child welfare worker must contribute with from their own personality. In summary, the thesis includes the factors and aspects thar are a part of a good client-worker relationship. Also, it has been addressed how the social worker must be conscious of these. Within these, which factors that separates the professional relationship from a relationship in a private context. It also examines how a “love-requirement” has entered in the child welfare practice, and how love in the light of a professional relationship can be understood as a recognition of the young person. The quality of the relationship in an environmental therapeutic context. are examined as the following issue is being answered: “Which value does the child welfare workers use of their own personality have within the client-worker relationship?”.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDen personlige barnevernspedagogen i møte med ungdom på institusjon  
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record