Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytbakk, Anne
dc.contributor.authorIngebretsen, Rikke Høstmark
dc.date.accessioned2022-06-24T17:20:30Z
dc.date.available2022-06-24T17:20:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:48499098
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000698
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI min bacheloroppgave har jeg ønsket å belyse temaet seksuelle overgrep på internett og hva barnevernet kan gjøre i møte med denne utfordringen. Problemstillingen min er derfor utformet på følgende måte: «Barnevernets rolle i møte med seksuelle overgrep på internett». Jeg ønsker igjennom denne problemstillingen å finne ut hva som gjør barn og unge som bor på barnevernsinstitusjon mer utsatt for seksuelle overgrep på nett, og hvilke utfordringer og muligheter miljøterapeuter har i møte med dette tema. Hver dag bruker flertallet av mennesker i verden over flere timer i gjennomsnitt på telefonen sin. Internettet er ikke lenger noe man går inn på, men det er noe man er en del av. Barn og unge som bor på barnevernsinstitusjoner er her ikke unntak fra resten av verden. Seksuelle overgrep har gått fra å foregå hovedsakelig i fysisk stand, til å kunne utføres til enhver tid skjult bak en skjerm. Det er derfor like viktig at barnevernspedagoger har kunnskap om hva som foregår på internett, som i den virkelige verden, så vi kan hjelpe, avdekke og forebygge at seksuelle overgrep på internett skjer. Jeg har avgrenset oppgaven til å handle om risikoutsatte barn og unge på barnevernsinstitusjon i møte med seksuelle overgrep på internett og hvilken rolle miljøterapeutene har for å avdekke, hjelpe og forebygge. Jeg drøfter også andre områders ansvar i det tverrfaglige samarbeidet for å kunne hjelpe med å forebygge at seksuelle overgrep på internett skjer. Metoden jeg har brukt i denne bacheloren er litteraturstudie. Jeg har funnet relevant teori og forskning for å belyse problemstillingen min.
dc.description.abstractThe topic I want to highlight in my bachelor thesis is online sexual abuse and what the child welfare system can do related to this issue. The issue I’m exploring is therefore: «The welfare systems role in online sexual abuse». Through this issue I want to find out what makes children and youths in the child welfare system more exposed to online sexual abuse than other children, and what challenges and opportunities the welfare system in Norway has regarding to this. Everyday people around the world uses their majority of time awake, on their phones. Social media isn’t a place to visit anymore, but a place we live. Children and youths living under the child welfare system is no exception. Sexual abuse has gone from happening in real life, to being able to hide behind a screen. This makes it even more important for people working in the child welfare system to be aware of possible online sexual abuses, so we can help and prevent that kind of events. I have defined the task of focusing on children and youths under the child welfare system who’s at risk of being exposed for online sexual abuse, and what role the social worker has to discover and help them. I also discuss other areas in the society and their responsibility in this topic. The method used in this bachelor is literature study. I have found relevant theory and research to present different aspects of my issue.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarnevernets rolle i møte med seksuelle overgrep på internett
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record