Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLaukvik, Erlend Høen
dc.contributor.authorFerstad, Eirin
dc.date.accessioned2015-09-15T06:54:47Z
dc.date.available2015-09-15T06:54:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299804
dc.description.abstractDenne undersøkelsen tar utgangspunkt i en randomisert kontrollert studie (RCT) av kognitiv atferdsterapi (CBT) og metakognitiv terapi (MCT) for generalisert angstlidelse (GAD), som er en lidelse som kan forstås som en emosjonsreguleringslidelse. I lys av denne forståelsen undersøkes hvordan aktivering- og uttrykk av affekt i terapi, målt med tre underskalaer av Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS), endres i løpet av to terapiløp for GAD. Studien undersøker også om endring i aktivering- og uttrykk av affekt i terapi kan predikere bedring ved endt terapi. Videoopptak av 30 pasienter, der halvparten mottok CBT og den andre halvparten mottok MCT, ble plukket ut fra tidlig og sent i terapien, og kodet med ATOS. Resultatene viste en statistisk signifikant økning fra tidlig til sent i terapiforløpet for ATOS-underskalaen “Ny læring”, men det var ingen statistisk signifikant endring på de to andre underskalaene “Aktiverende affekt” og “Inhiberende affekt”. Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i endringen i ATOS-variablene mellom CBT og MCT. Studien fant i tillegg at endring i alle tre ATOS-variablene (bortsett fra “Inhiberende affekt” i CBT-betingelsen) statistisk signifikant predikerte nedgang i bekymringsnivå ved endt terapi. Denne sammenhengen mellom tilgang på -og uttrykk av affekt, og bekymring var som forventet. Resultatene diskuteres i lys av teori som peker på GAD som en emosjonsreguleringslidelse. Implikasjoner av disse funnene, og retninger for videre forskning presenteres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBetydningen av tilgang på- og uttrykk av affekt i kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi for generalisert angstlidelse : resultater fra en randomisert kontrollert studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel