Show simple item record

dc.contributor.advisorGiskeødegård, Marte Fanneløb
dc.contributor.authorFjørtoft, Stian Werner
dc.date.accessioned2022-06-07T17:19:17Z
dc.date.available2022-06-07T17:19:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108073727:50348232
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997775
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke ansatte i rederinæringen sine individuelle oppfatninger, følelser og meninger rundt ordningen hjemmekontor. Avhandlingen belyser positive og negative opplevelser. Under Covid-19 pandemien ble ulike nasjonale tiltak vedtatt. Ett av de tiltakene var påbud om hjemmekontor for alle bedrifter dersom dette var praktisk mulig. Kravet om hjemmekontor førte til at flere bedrifter la til rette for hjemmekontor i ulik grad etter at kravene ble opphevet. Innsikt i hvordan denne endringen foregikk og hvordan det påvirket ansatte personlig er interessant og er et samfunnsrelevant tema. Problemstillingen er «hva er ansatte i rederier sine opplevelser med hjemmekontor som ordning under koronakrisen og hvordan har de blitt påvirket?» For å svare på problemstillingen vil jeg belyse de tre psykologiske grunnbehovene for indre motivasjon som ifølge selvbestemmelsesteorien er autonomi, kompetanse og tilhørighet. Både kvalitative intervju og en kvantitativ spørreundersøkelse ble utarbeidet for å undersøke problemstillingen. Resultatene ble analysert og drøftet for å videre gi forståelse og begrunnelse rundt funnene.
dc.description.abstractThe purpose of this assignment is to examine employees in the shipping companies. Mainly their individual perceptions, feelings and opinions about the home office arrangement.The dissertation sheds light upon both positive and negative experiences. During the Covid-19 pandemic, various national measures were implemented. One of the measures was a requirement for home office arrangements for all companies if this was practically possible. The requirement for home office arrangements led to several companies making it possible for their employees to work from home even after the measures were lifted. Insight into how this change took place and how it affected employees personally is interesting and is a socially relevant topic. The research question in this thesis regarding employees in shipping companies is: "what are the employees experiences with home offices as an arrangement during the corona crisis and how have they been affected?" To answer the problem, I will highlight the three basic psychological needs for inner motivation, which according to self-determination theory are autonomy, competence and relatedness. Both qualitative interviews and a quantitative survey were prepared to shed light on the problem. The results were analyzed and discussed to further provide understanding and reasoning for the findings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBacheloroppgave Shipping Management TS301011
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record