Show simple item record

dc.contributor.authorVarmdal, Torunn
dc.contributor.authorIndredavik, Bent
dc.contributor.authorPhan, Ailan
dc.contributor.authorFjærtoft, Hild
dc.date.accessioned2022-05-12T11:04:06Z
dc.date.available2022-05-12T11:04:06Z
dc.date.created2020-03-17T09:29:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2020, 2 .en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995438
dc.description.abstractBAKGRUNN I Norge er hjerneslagbehandlingen desentralisert, og pasienter med hjerneslag blir behandlet ved 50 sykehus. Vi har kartlagt slagbehandlingen ved sykehusene og sammenstilt dette med data fra Norsk hjerneslagregister (NHR). Vi ville undersøke om det var variasjon i behandlingstiltak og behandlingsresultater mellom universitetssykehus og lokalsykehus. MATERIALE OG METODE I en spørreundersøkelse blant alle norske sykehus ble behandlingstiltak og ressurstilgjengelighet kartlagt. Data fra hjerneslagregisteret i 2015–16 (N = 17 183) ble benyttet for å sammenligne pasientkarakteristika og behandlingsresultater for pasienter ved universitetssykehus (n = 5 312) og lokalsykehus (n = 11 871). Behandlingskvalitet ble målt med hjelp av kvalitetsindikatorene i hjerneslagregisteret. RESULTATER Ved universitetssykehusene var median alder 75 år (interkvartilbredde 65–83), og 44,1 % av pasientene var kvinner. Ved lokalsykehusene var median alder 76 år (interkvartilbredde 67–85), og 46,7 % var kvinner. Måloppnåelsen på fem av ti kvalitetsindikatorer var høy, blant annet ble over 90 % av pasientene behandlet i slagenhet uavhengig av sykehustype. Ved universitetssykehusene fikk 1 038 (19,0 %) pasienter trombolytisk behandling, mot 1 612 (17,2 %) ved lokalsykehusene. Justert for alder og bevissthetsgrad var sannsynligheten for å være selvhjulpen tre måneder etter hjerneslaget høyere ved lokalsykehus (OR 1,15, KI 1,04–1,27). FORTOLKNING Den desentraliserte hjerneslagbehandlingen i Norge oppnår høy og moderat måloppnåelse på kvalitetsindikatorene i Norsk hjerneslagregister. Lokalsykehus synes å ha like god eller bedre behandlingskvalitet sammenlignet med universitetssykehus.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherDen norske legeforeningen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHjerneslag i Norge 2015-16 - behandling og resultateren_US
dc.title.alternativeHjerneslag i Norge 2015-16 - behandling og resultateren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber3en_US
dc.source.volume2en_US
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.19.0246
dc.identifier.cristin1801942
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal