Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchou, Morten Brix
dc.contributor.authorDrange, Ole Kristian
dc.contributor.authorSæther, Sverre Georg
dc.date.accessioned2022-05-03T08:28:33Z
dc.date.available2022-05-03T08:28:33Z
dc.date.created2019-11-08T10:56:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (13), 1265-1270.en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2993783
dc.description.abstractBAKGRUNN Nasjonale retningslinjer anbefaler å tilby klozapin til pasienter med schizofreni etter to mislykkede forsøk med andre antipsykotiske legemidler. En av hovedmålsettingene med innføringen av pakkeforløp i psykisk helsevern er å gi et likeverdig tilbud til pasienter uavhengig av hvor i landet de bor. Vi ønsket å undersøke forskrivningen av klozapin i ulike fylker i Norge. MATERIALE OG METODE Vi hentet aggregerte data fra Reseptregisteret, Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå på forskrivning av klozapin, antall pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten under diagnosen schizofreni og befolkningstall for året 2016. RESULTATER I 2016 var det på landsbasis 50 (95 % KI 48–52) brukere av klozapin per 100 000 innbyggere. Antallet var høyest i Troms (76 (95 % KI 63–89) per 100 000 innbyggere) og lavest i Akershus (38 (95 % KI 33–43) per 100 000 innbyggere). Vi fant ingen signifikant korrelasjon mellom forskrivningsraten av klozapin og andelen av befolkningen i fylket under behandling for schizofreni i spesialisthelsetjenesten. FORTOLKNING Forskrivningen av klozapin varierer mellom norske fylker og er ikke korrelert med andelen av befolkningen under behandling for schizofreni i spesialisthelsetjenesten. En mulig forklaring på de geografiske forskjellene er ulik grad av implementering av nasjonale retningslinjer.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherDen norske legeforeningen_US
dc.titleFylkesvise forskjeller i forskrivning av klozapinen_US
dc.title.alternativeFylkesvise forskjeller i forskrivning av klozapinen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber1265-1270en_US
dc.source.volume139en_US
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.issue13en_US
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.19.0151
dc.identifier.cristin1745257
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel