Show simple item record

dc.contributor.authorLande, Stina
dc.date.accessioned2015-09-10T12:51:52Z
dc.date.available2015-09-10T12:51:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299370
dc.description.abstractInnen feministisk teori er kjønnsidentitet etablert som en sosial konstruksjon som skapes og opprettholdes av språk. Den binære opposisjonen mannlig/kvinnelig og dens indre makthierarki er videre betinget av den dominante posisjonen til heteroseksualitet og kjernefamilien som institusjon i samfunnet. Denne litterære analysen av The Left Hand of Darkness og Stars in My Pocket Like Grains of Sand vurderer og sammenligner språkbruk og skildringer av seksualitet med fokus på hensikten om å omvelte en binær kjønnsforestilling. Samuel R. Delany argumenterer for at science fiction litteratur besitter et rikere utvalg av språklige uttrykk sammenlignet med naturalistiske sjangre. Denne avhandlingen viser at innovativ språkbruk er et sentralt virkemiddel for å utfordre leserens kjønnsperspektiv. Science fiction sin unike språkkapasitet er et definerende kjennetrekk ved denne litterære formens potensial til å utforske annerledeshet. Within feminist theory, gender identity is established as a social construct that is created and maintained through language. The binary opposition male/female and its inner hierarchy of power are further conditioned by the dominant position of heterosexuality and the institution of the nuclear family in society. This literary analysis of The Left Hand of Darkness and Stars in My Pocket Like Grains of Sand considers and compares the use of language and portrayal of sexualities for the purpose of subverting a binary gender position. Samuel R. Delany argues that science fiction literature possesses an extended range of language expressions in comparison to naturalistic genres. This dissertation shows that innovative language use is essential in order to challenge a reader’s gendered perspective. The unique language capacity of science fiction is a defining part of this literary form’s potential to explore difference.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectscience fictionnb_NO
dc.subjectLe Guinnb_NO
dc.subjectpoststructuralismnb_NO
dc.subjecttransgendernb_NO
dc.subjectreader perspectivenb_NO
dc.subjectOthernessnb_NO
dc.subjectbinary oppositionnb_NO
dc.titleBreaking down gender binaries: (trans)gender experimentation in Ursula K. Le Guin's The Left Hand of Darkness and Samuel R. Delany's Stars in My Pocket like Grains of Sandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record