Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAalberg, Arne
dc.contributor.authorGrønland, Nicolas André Caronte
dc.date.accessioned2022-04-29T17:19:26Z
dc.date.available2022-04-29T17:19:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:96130775:18013081
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2993486
dc.description.abstractDen europeiske standardiseringskomiteen, CEN, har jobbet med en utvidelse av Eurokode 3: Design av stålkonstruksjoner – Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger, som skal hete «EN 1993-1-13: Bjelker med åpninger i steget». Denne utvidelsen vil omhandle designprosedyrer for brudd- og bruksgrensetilstanden for stålbjelker med åpninger i steget og skal publiseres i 2026. Formålet med denne oppgaven er å presentere arbeidet som er gjort på dette temaet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Dette inkluderer totalt fem forsøk på stålbjelker med forskjellige åpningsgeometrier. Bruddkapasitetene fra forsøkene er sammenlignet med designkapasitetene fra EN 1993-1-13, og differansene er diskutert i detalj. Arbeidet viste at standarden gir for konservative resultater i noen tilfeller. Spesielt undervurderer den kapasiteten til de bjelkene som har åpninger der de gjenværende stegutstikkene ved åpningene er klassifisert til tverrsnittsklasse 4. For ytterligere å undersøke treffsikkerheten til EN 1993-1-13 ble det utført et parameterstudie. Finite element-modeller som ble kalibrert mot testdataene ga opphav til totalt 46 bjelker med forskjellige åpningsgeometrier. Resultatene forsterket det som allerede ble sett om konservatismen angående Vierendeel-sjekken i standarden. Til slutt ble ytterligere tre undertemaer angående bjelker med åpninger i steget undersøkt.
dc.description.abstractThe European Committee for Standardization, CEN, have been working on an extension of Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings, to be called “EN 1993-1-13: Beams with web openings”. This extension will provide design rules for steel beams with web openings, both for ultimate and serviceability limit state and is set to be published in 2026. The purpose of this master’s thesis is to present the work that has been done on the topic of steel beams with web openings at Norwegian University of Science and Technology (NTNU). This includes in total five tests on steel beams with various web opening geometries. The ultimate capacities achieved in the tests have been compared against the design capacities obtained from EN 1993-1-13 and the discrepancies that were found are discussed in detail. The work showed that the standard gives overly conservative results in some cases. In particular, it drastically underestimates the capacities of beams that have web openings where the remaining web outstands at the openings are classified as cross-sectional Class 4. To further investigate the performance of EN 1993-1-13 a parameter study was conducted. Finite element models which were calibrated against the test data gave rise to a total of 46 beams with different opening geometries. The results reinforced what was already seen about the conservatism regarding the Vierendeel check. Lastly, three additional subtopics regarding beams with web openings were investigated.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSteel beams with unstiffened web openings
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel