Show simple item record

dc.contributor.authorKojedal, Kristine Ragnhildsdatter
dc.date.accessioned2015-09-07T06:39:08Z
dc.date.available2015-09-07T06:39:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298799
dc.description.abstractBakgrunn: Den norske befolkningen har i de senere år blitt mer kulturelt mangfoldig. Flertallet av nyankomne innvandrere er unge voksne, og flere av dem vil få sitt første møte med norsk helsevesen i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det norske helsevesen må tilpasse seg en mer flerkulturell befolkning, og mødreomsorgen må være klar for å yte omsorg til flere og flere innvandrerkvinner. Det har vært utført lite forskning i Norge på innvandrerkvinners møter med mødreomsorgen, og deres opplevelser og erfaringer, spesielt med tanke på kultursensitivitet. Metode: Denne kvalitative studien baserer seg på semi-strukturerte intervjuer med seks innvandrerkvinner fra ulike land, og med ulik kulturell bakgrunn. To intervjuer ble utført på engelsk, resten på norsk. Forskningsspørsmål som ble stilt gikk ut på om innvandrerkvinner opplevde kontakten med norsk helsepersonell som trygg, og om de hadde tillit til sine hjelpere. Møtte de kulturelle utfordringer, og følte de at deres individuelle livssituasjon ble tatt hensyn til? Opplevde de et kulturelt krysspress, og hvilke tanker hadde de omkring det å bli mor i Norge? Resultat og konklusjon: Målet med denne studien var å få frem innvandrerkvinners opplevelser med svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen i Norge. Innvandrerkvinnene i denne studien hadde stort sett positive erfaringer med norsk mødreomsorg. De uttrykte tillit til, og trygghet hos, helsepersonellet. De forteller om noen kulturelle utfordringer og noen antydninger til krysspress, men gjengir stort sett å være fornøyd med omsorgen og det å bli mor i Norge. Dog hadde noen av kvinnene enkelte negative opplevelser, og peker på rom for forbedringer. Resultatene viser også, i likhet med annen internasjonal forskning, at kvinnene ikke først og fremst ønsket seg et helsepersonell som fokuserte på å tilrettelegge for kulturell omsorg. Informantene ønsker seg primært en individuelt tilpasset mødreomsorg med snille og respektfulle ansatte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectsvangerskapsomsorgnb_NO
dc.subjectfødselsomsorgnb_NO
dc.subjectbarselomsorgnb_NO
dc.subjectinnvandrerkvinnernb_NO
dc.subjectmigrasjonnb_NO
dc.subjecthelsepersonellnb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.subjectkulturnb_NO
dc.titleInnvandrerkvinners møter med den norske svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record