Show simple item record

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorBråten, Jonas Melby
dc.contributor.authorStorsveen, Maren
dc.contributor.authorVaran, Stian Juberg
dc.date.accessioned2022-02-01T18:30:39Z
dc.date.available2022-02-01T18:30:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80215350:80569037
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976508
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å komme frem til en verdi av NorgesGruppens aksjer. NorgesGruppen trer frem som en betydelig aktør i det norske dagligvaremarkedet, med en markedsandel på 43,70 prosent i 2019. Selskapet har som strategi å levere varene folk etterspør effektivt til alle deler av landet, til butikker for alle, der folk bor. Bærekraft har stått sentralt i selskapets satsing de siste årene. Det norske dagligvaremarkedet er preget av hyppige priskriger og hard konkurranse. De tre paraplyaktørene NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 er dominerende i bransjen, samtidig som vi har sett at nyetableringer er utfordrende. For å oppnå en så presis aksjeverdi som mulig er det benyttet ulike analyseverktøy. I den strategiske analysen blir det gjennomført en PESTEL-analyse, en analyse av Porters fem konkurransekrefter, SVIMA-analyse, samt en oppsummerende SWOT-analyse. Som hovedpunkter kan det nevnes at NorgesGruppens størrelse gir markedsmakt og stordriftsfordeler. Selskapet har en godt utarbeidet verdikjede gjennom mange år i bransjen. Satsingen på bærekraft kan i tillegg bidra til å styrke NorgesGruppens omdømme. Det er likevel viktig å være oppmerksom på konkurransen fra grensehandel, netthandel og andre konkurrenter. NorgesGruppen har vært lenge i bransjen, og vi mener derfor det er fornuftig å anta at selskapet vil håndtere slike trusler fremover. I regnskapsanalysen blir det sett nærmere på NorgesGruppens lønnsomhet, finansiering, soliditet og likviditet. Analysen avdekker at selskapet står solid finansielt sett, med en stabil økonomi. Avslutningsvis argumenteres det for et lavere avkastningskrav, samt stabile og solide kontantstrømmer i årene fremover. Under verdsettelsen er det benyttet to metoder: Diskonterte kontantstrømmer som en del av den fundamentale verdsettelsen og verdsettelse ved hjelp av multipler som en del av den markedsbaserte verdsettelsen. Aksjeverdien blir beregnet til kr 1 436,80 under den fundamentale verdsettelsen, mens verdien under den markedsbaserte verdsettelsen blir satt til kr 1 060,58. Den markedsbaserte verdsettelsen baserer seg på tall fra dagligvareselskaper utenfor landets grenser og vektingen av de to aksjeverdiene ble derfor satt til henholdsvis 2/3 og 1/3. Med utgangspunkt i denne vektingen ble den endelige aksjekursen beregnet til kr 1 311,40.
dc.description.abstractThe goal of this paper is to calculate the share value of NorgesGruppen. NorgesGruppen is a significant corporation in the Norwegian grocery industry with a market share of 43,70 percent in 2019. The strategy of the company is to deliver the products that the public demand to every part of the country. In addition, NorgesGruppen focuses on sustainability. The Norwegian grocery industry is characterized by intense competition. NorgesGruppen, Coop and Rema 1000 are the three main competitors in the industry. At the same time, we have seen that it is hard for new companies to establish within the Norwegian grocery industry. To measure a precise share value, different analysis tools have been applied. In the strategical analysis, the following tools have been used: PESTEL, Porters Five Forces, SVIMA and a summarizing SWOT-analysis. The company size of NorgesGruppen entails market power, as well as economies of scale. Through several years in the industry, NorgesGruppen has managed a solid value chain. The focus on sustainability can contribute to an enhanced reputation. Nevertheless, it is important to be aware of the competition from border trade, internet shopping and other competitors. The authors of this paper firmly believe that NorgesGruppen is able to deal with these threats, because of the expertise they have built up over a long period of time. The accounting analysis takes a closer look at the profitability, financing, solvency and liquidity of NorgesGruppen. As a conclusion, it can be argued that the company is characterized by having a solid economy. In addition, the belief is that a decreased required rate of return is appropriate, as well as stable cash flows in the future. Two valuation methods have been applied when calculating the value of NorgesGruppen. First, the discounted cash flow model. By using the model, the share value was set to 1 436,80 NOK. Second, we chose to apply valuation using multiples. In this part, the value was calculated to 1 060,58 NOK. Because the companies in the comparison are homebound outside of Norway, it is considered reasonable to weight the value calculated by the DCF model by 2/3, and the value calculated by multiples by 1/3. As a result, the final share value was calculated to 1 311,40 NOK.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av NorgesGruppen ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record