Show simple item record

dc.contributor.authorVie, Knut Jørgen
dc.date.accessioned2015-08-18T09:20:55Z
dc.date.available2015-08-18T09:20:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297341
dc.description.abstractKorrupsjon er en av vår tids største utfordringer. Det er ikke bare urettferdig på individnivå, da det innebærer at folk beriker seg på andres bekostning, det er også ødeleggende på samfunnsnivå. Korrupsjon fører med seg problemer som mindre tillit i samfunnet, en mindre effektiv økonomi og mindre effektive bistandsprogram. Denne oppgaven er et forsøk på å komme med et lite bidrag til forebygging av korrupsjon i næringslivet. Jeg åpner oppgaven med å introdusere moralpsykologi for å bygge en forståelse av hva det er som faktisk skjer når mennesker gjør korrupte og andre umoralske valg. Jeg argumenterer for at vi ikke har så god kontroll over vår egen adferd som vi kanskje liker å tro. Situasjonelt press og kognitive feilslutninger overvelder ofte våre rasjonelle kapasiteter. Basert på dette menneskesynet argumenterer jeg for at dydsetikk er et av våre beste håp når det kommer til å forebygge korrupsjon. Vår viljesvakhet var godt kjent for Aristoteles, en av opphavsmennene til dydsetikken i den vestlige tradisjonen. I de siste 50 – 60 årene har en moderne dydsetisk bevegelse oppstått. Denne bevegelsen tar vår rasjonalitetens begrensninger på alvor, og flytter fokuset fra rasjonalitet over til følelser, praktisk fornuft og intuisjoner. Å kultivere god atferd er avgjørende hvis vi vil forebygge korrupsjon i næringslivet, og en slik kultivering krever en god forståelse av menneskets psykologi. Etter å ha argumentert for at dydsetikk er det som trengs for å forebygge uetisk atferd, forsøker jeg å vise hvilke praktiske konsekvenser dette synet bør ha for næringslivet. Jeg legger frem tiltak mot korrupsjon som finnes i næringslivet i dag, og analyserer disse i lys av dydsetikk. Forhåpentligvis har jeg klart å vise hvilke tiltak som fungerer og hvorfor. Denne oppgaven har et praktisk siktemål. Jeg ønsker å komme med anbefalinger som er enkle å forstå og som kan innføres av ledere i næringslivet. Selv om hovedformålet med oppgaven er å bidra til forebygging av korrupsjon i næringslivet, så har tiltakene jeg foreslår flere andre mulige positive effekter. Å være dydig handler ikke bare om å unngå å volde skade. Dydsetikk er et positivt prosjekt. Å være dydig betyr å bli god og å oppfylle ens potensiale som menneske. Det innebærer å mestre sitt virke, og å sette pris på dette. Dydsetikk gir ikke bare gode perspektiver på korrupsjonsforebygging, det kan også bidra til at ansatte blir mer produktive og lykkelige på arbeidsplassen.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectfilosofinb_NO
dc.subjectAnvendt etikknb_NO
dc.subjecthumanioranb_NO
dc.titleAnti-corruption measures in the business sector - Virtue ethical perspectivesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record