Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkan, Gunhild
dc.date.accessioned2015-08-17T12:50:35Z
dc.date.available2015-08-17T12:50:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297274
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer hvordan lærere kan arbeide for å styrke elevers relasjonskompetanse. I oppgaven er det lagt særlig vekt på barn med utfordrende atferd. Dette er en kvalitativ undersøkelse hvor det er gjennomført fire intervju med to lærere. Det er deres erfaringer, meninger og opplevelser knyttet til tematikken som blir belyst og drøftet. Relasjonskompetanse er et område som etter min oppfatning bør ha stort fokus i skolen. Barn som er usikre på å gå i relasjon til andre bør få den hjelpen og støtten de trenger fra lærerne og miljøet. Mine funn viser at det finnes flere fruktbare måter å nærme seg dette feltet på, og tiltakene som blir presentert vil til sammen kunne danne en helhetlig og nyttig plattform i arbeidet med barns relasjonskompetanse. Resultatene peker på at en god lærer-elev relasjon er av stor betydning for elevers utvikling av relasjonskompetanse. Lærerne må være oppmerksomme ovenfor hvert enkelt barn og se dem som unike mennesker med ulike behov og kunnskaper. Det er viktig at lærerne er bevisste på å skape gode relasjoner til alle barn, også de barna som kan oppleves som noe mer utfordrende. Barna må inkluderes i et fellesskap i klassen, hvor alle skal oppleve tilhørighet. Nærhet, kjærlighet og omsorg, åpenhet og ærlighet er sentrale verdier som vektlegges i relasjonen. Lærernes rolle som støttespillere er av stor betydning. Oppmuntrende ord og en rosende tone ovenfor alle elevene vil bygge opp under barnas selvfølelse og status i klassen. Funnene viser at lærerne er opptatt av å gi ros og oppmuntring, og de har erfart at dette kan gi gode resultater på atferd og utvikling. Ros blir brukt som et verktøy for å fremheve god atferd og lære barn verdifulle mestringsstrategier i møte med andre. Egenskaper som empati, det å lære seg å snakke om og kontrollere følelser og å samarbeide med andre, er pekt på som viktige ferdigheter elever må få kunnskap om og erfaring med for å styrke sin relasjonskompetanse. Forskningsdeltakerne mine vektlegger også samarbeid med foreldre og personalet som betydningsfullt for å styrke relasjonskompetansen til barn med utfordrende atferd. Samarbeidet vil fremme barnets utvikling ved at foreldre og lærere tar i bruk de resursene som finnes og den kunnskapen de har om barnet slik at de sammen kan arbeide mot felles mål til det beste for barnet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Å være i lag". En kvalitativ studie om læreres arbeid for å styrke elevers relasjonskompetansenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record