Show simple item record

dc.contributor.authorRudi, Marius Bakke
dc.contributor.authorWillassen, Sander Wilberg
dc.date.accessioned2015-08-07T08:29:53Z
dc.date.available2015-08-07T08:29:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295451
dc.description.abstractNORSK: Problemstillingen i denne oppgaven kom på forespørsel fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). De ønsket å få en oversikt over hvordan bedriftene i nærområdet ser på betydningen av logistikk-kompetanse. Vi har dermed sett på faktorer på bakgrunn av teori som kan ha en effekt på behovet for logistikk-kompetanse hos den enkelte bedrift. Disse faktorene kan også predikere framtidig utvikling for behovet. Oppgaven begrenser seg til å se på bedrifter med 10 eller flere ansatte som opererer på bedriftsmarkedet i Innlandet. Vi har også sett på hvilke utdanningstilbud som finnes innenfor fagområdet logistikk på landsbasis, noe som er relevant informasjon for HiG når de selv starter opp et bachelorstudium i logistikk. Det er benyttet mye forskjellig teori som fundament for oppgaven. Vi har selv satt sammen delene for å danne et grunnlag for å belyse problemstillingen. Områdene behov, kompetanse, logistikk, økonomi og strategi er brukt for å danne en forskningsmodell og tilhørende hypoteser. Det er benyttet en kvantitativ tilnærmingsmetode i form av en spørreundersøkelse som datagrunnlag. Det ble sendt ut 275 spørreskjemaer hvor vi fikk svar fra 90 respondenter. Undersøkelsen ble sendt til et tilfeldig utvalg. Dette danner grunnlaget for analysen. Vi har også samlet inn informasjon om at det tilbys 187 studieplasser i Norge per år innenfor logistikk-utdannelse. Det ser ut til at utdanningsinstitusjonene møter behovet til bedriftene godt, men at virksomhetene i Innlandet ikke har særlig oversikt over hvor enkelt eller vanskelig det er å få tak i slik kompetanse lokalt. Resultatet fra hovedundersøkelsen viser at det finnes en sammenheng mellom lokalisering av bedriftens kunder og behovet for logistikk-kompetanse. Ut fra dataene ser vi at bedriftene bedømmer sitt eget behov ganske likt som vi kalkulerer. Studien viser at det er få virksomheter som ønsker å ansette nye medarbeidere med kompetanse på fagfeltet. Studien konkluderer med at det er et stort behov for logistikk-kompetanse i Innlandet, men at etterspørselen er betraktelig mindre.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: We received our issue from Gjøvik University College (GUC). They wanted to get an overview on how the businesses nearby look at the value of logistics competence. We have looked at different factors, with background in our theoretical foundation, which may have an effect of the need for logistics competence in each business. The thesis is limited to businesses with more than 10 employees, and are located in Hedmark and Oppland. We have looked into which education possibilities on logistics that exist in Norway. This is relevant for GUC when they are going to start their own education in the same discipline. We have used different theories for solving our task and we have found and put together the theoretical foundation for solving our problem ourselves. The research proposal and accompanying hypotheses come from the areas need, competence, logistics, economy and strategy. For solving our issue, we have used a quantitative approach in the form of a survey. We sent our survey to 275 businesses and got answer from 90 respondents. The survey was sent to a random selection, and this data is forming the foundation of the task. We have also collected information, which shows that 187 students start at a logistics education in Norway every year. It looks like the educational institutions meet the needs in the market well, but that the businesses in Hedmark and Oppland do not know if it is easy or hard to get people with competence at logistics locally. Our results from the survey show that there is a relationship between localization of the businesses costumers and the need for employees with logistics competence. From the data, we can see that the businesses calculate their own need for employees with logistics competence approximately equal as we do. Our study shows that there is few companies that plan to hire someone with competence in this area soon. Our study concludes that it is a huge need for employees with logistics competence in Innlandet, but the demand is significantly lower.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlogistikknb_NO
dc.subjectbedriftnb_NO
dc.subjectInnlandetnb_NO
dc.titleEn studie av behovet for logistikk-kompetanse i Innlandetnb_NO
dc.title.alternativeA study of the need for logistics competence in Innlandetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber129nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record