Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolbakken, Line
dc.date.accessioned2015-08-05T08:10:57Z
dc.date.available2015-08-05T08:10:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294652
dc.description.abstractI denne studien er fokuset på hvordan elevene opplever støtte fra foreldre og lærer, elevens faglige selvvurdering og elevenes indre motivasjon. Målet med studien er å undersøke om det finnes kjønnsforskjeller i disse variablene, og se på mulige forklaringer til dette. Det var også et mål å undersøke hvilken sammenheng det var mellom opplevd støtte fra lærer, faglig selvvurdering og indre motivasjon, samt hvilke forskjeller en finner hvis en sammenligner elever fra barneskole og ungdomsskole. Studiens problemstilling er følgende: • Hvilke kjønnsforskjeller finner en i matematikkfaget, når en ser på opplevd støtte fra foreldre og lærere, faglig selvvurdering og motivasjon? For å belyse problemstillingene ble det gjennomført en kvantitativ undersøkelse, der vi samlet inn data ved bruk av spørreskjema. I undersøkelsen deltok 1103 elever fordelt på 5. – 10. trinn. Elevene var fra 10 skoler, fordelt på fire fylker. Resultatene indikerer at det fortsatt er noen kjønnsforskjeller i elevenes oppfattelse av matematikkfaget. Guttene på ungdomsskolen har høyere faglig selvvurdering i matematikk, samt at de opplever at de får mer støtte fra foreldrene enn jentene. Når det gjelder karakterer og opplevd støtte fra lærer, så finner en ingen kjønnsforskjeller. På barneskolen finner en kjønnsforskjeller i indre motivasjon; jentene har høyere indre motivasjon for matematikk enn guttene. Hvis en sammenligner barneskole og ungdomsskole, så ser en at opplevd støtte fra lærer har større betydning for faglig selvvurdering for elever på ungdomsskolen enn på barneskolen. Den opplevde støtten fra lærer har litt større betydning for den indre motivasjonen hos elevene på barneskolen enn på ungdomsskolen. Videre indikerer resultatene at opplevd støtte fra lærer, faglig selvvurdering og indre motivasjon har en sammenheng, uansett skoletype. Dette viser at elever som opplever læreren som støttende, også har høyere faglig selvvurdering og indre motivasjon enn elever som ikke opplever læreren som støttende. Resultatene fra denne studien diskuteres i lys av teori og tidligere forskning, samt at det gis en refleksjon rundt hvilke praktiske implikasjoner resultatene har for elevenes læring og utvikling i skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKjønnsforskjeller i matematikk - En kvantitativ studie av kjønnsforskjeller i opplevd støtte fra lærer og foreldre, selvvurdering og motivasjon for matematikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel