Show simple item record

dc.contributor.authorEdvardsen, Michelle H.
dc.contributor.authorKarlsen, Gudhild Maria Halden
dc.contributor.authorHovdelien, Lisa Marie
dc.date.accessioned2015-07-21T08:30:19Z
dc.date.available2015-07-21T08:30:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293413
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Anorexia nervosa er en spiseforstyrrelse som kan ramme alle, men vi har sett at ungdom i alderen 12-18 år er mer utsatt da de er i en mer sårbar fase av livet, og kan påvirkes av ytre faktorer. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å søke kunnskap om hvorfor det er viktig med en god terapeutisk sykepleie-pasient relasjon i behandlingen av unge pasienter med anorexia nervosa. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Vi benyttet databasene; Ovid Nursing Database (Ovid) og PsychInfo. Konklusjon: Vi har sett at den terapeutiske relasjonen har en viktig rolle i behandlingen av pasienter med anorexia nervosa. Vi har sett at kommunikasjon, tillit og kunnskap er sentrale faktorer for en god terapeutisk relasjon.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Anorexia nervosa is a eating disorder wich can affect us all, but we have seen that juvenile in the age between 12 to 18 years are more exsposed since they are in a more vulnerable stage in life, and can affected by other factores. Purpose: The purpose with this literature study is to seek knowledge about why it is important with a good therapeutic nurse-patient relation in the treatment of young patients with anorexia nervosa. Method: The assignment is a literature study, We used the database; Ovid Nursing Database (OVID) and PsychInfo. Conclusion: We have seen that the therapeutic relation have an important role in the treatment of patients with anorexia nervosa. We have seen that communication, trust and knowledge are key factors for a good therapeutic relationship.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectspiseforstyrrelsenb_NO
dc.subjectanorexia nervosanb_NO
dc.subjectterapeutisk relasjonnb_NO
dc.titleAnorexia Nervosa hos barn og ungdom mellom 12 og 18 år: hvilken rolle har den terapeutiske sykepleier-pasient-relasjonen i behandlingsprosessen hos unge pasienter med anorexia nervosa?nb_NO
dc.title.alternativeChildren and adolescents with anorexia nervosa between 12 and 18 years: which role does the therapeutic nurse-patient-relations in the treatmentprocess with young patients with anorexia nervosa?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record