Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHammer, Sigrid
dc.contributor.authorLangdalen, Camilla
dc.contributor.authorHaug, Linn Therese Håkonsen
dc.date.accessioned2015-07-15T10:53:37Z
dc.date.available2015-07-15T10:53:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293199
dc.description.abstractNORSK: Hensikt: Hensikten med denne studien var å undersøke om erfaring hadde noe å si for hvordan radiografer og radiografstudenter så på røntgenbilder ut ifra bilderkriterier. Det som ble vektlagt var hvordan de så på bildene, hvor lang tid de brukte og hva de så mest på. Det fantes et fåtall studier som omhandlet analyse av øyebevegelsen til radiografer, når de ser på røntgenbilder. Metode: Dette var en empirisk studie hvor det ble gjort et utvalg av ni deltakere; tre radiografstudenter, tre middels erfarne radiografer og tre erfarne radiografer. Studien var todelt da den bestod av både forsøk og litteratursøk. I forsøket ble det benyttet eye tracking utstyr og intervjuer. Resultat: Resultatene av studien ble presentert i forskjellige kategorier via tabeller, figurer og tekst. Alle resultatene som ble presentert var samlet for hver erfaringsgruppe, med ett unntak der forskjellen mellom deltakerne innad i gruppene ble omtalt. Konklusjon: Gjennom denne studien kom det frem at erfaring kanskje ikke har så mye å si når det kommer til hvordan radiografer og radiografstudenter ser på røntgenbilder, og at det heller er mer individuelt. På grunn av få deltakere kan vi ikke konkludere med at det er slik det er.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Purpose: The purpose of this study was to investigate whether experience had something to do with how radiographers and radiography students studied radiographs based on image criterias. There was focus on how they studied the image, what amount of time they spent and where they focused the most. There were a few studies concerned with the analysis of eye movement for radiographers studying radiographs. Method: This was an empirical study consisting of a selection of nine participants; three radiography students, three medium experienced radiographers and three experienced radiographers. The study was two folded consisting of both an experiment and literature. The experiment consisted of eye tracking and interviews. Results: The results of the study were presented in different categories through tables, figures and text. All results presented were collected for each experience group, with one exception where the difference between participants within the groups were discussed. Conclusion: This study revealed that experience might not have much influence on how radiographers and radiography students study radiographs, it rather seems like its more individually. Due to few participants, we can not conclude that this is the way it is.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectradiografinb_NO
dc.subjectøyebevegelsenb_NO
dc.subjectrøntgenbildernb_NO
dc.titleHvordan påvirker erfaring radiografer og radiografstudenters øyebevegelse ved vurdering av røntgenbilder med utgangspunkt i bildekriterier?nb_NO
dc.title.alternativeHow does experience affect radiographers and radiography students eye movement while studying radiographs based on image criterias?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel