Show simple item record

dc.contributor.authorKjørstad, Thomas Bølum
dc.date.accessioned2015-07-01T12:55:15Z
dc.date.available2015-07-01T12:55:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286219
dc.description.abstractBarne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Norge har helt siden den spede begynnelsen på 1950- tallet hatt en tverrfaglig tilnærming til sine pasienter. Som en viktig del av det tverrfaglige teamet i BUP poliklinikk, har pedagoggruppen vært en viktig bidragsyter. Dette er unikt på verdensbasis, og det er kun i Storbritannia at det finnes kliniske pedagoger foruten Norge. Det er likevel kun Norge som har kliniske pedagoger og spesialister i klinisk pedagogikk som driver utredning og behandling av pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien. Slik har det vært siden starten av BUP i Norge ved Nic Waals Institutt. Poliklinikkveilederen (utgitt av Helsedirektoratet i 2008) setter krav til tverrfaglighet i BUP poliklinikk, og tilføyer følgende utredningskrav: «Utredningen må ha et familie-, mestrings- og utviklingsperspektiv, og dekke vesentlige psykologiske, pedagogiske, medisinske og sosiale forhold i barnets/ungdommens liv.» (s.28/29) Dette forskningsprosjektet er en kvantitativ studie som undersøker hvilke arbeidsoppgaver pedagoggruppen har for å ivareta det tverrfaglige mandatet BUP har, beskrevet i poliklinikkveilederen. Med informanter fordelt på ulike poliklinikker utover hele landet, ble det særlig gjort funn på 7 arbeidsoppgaver som kunne defineres som typiske «pedagogoppgaver». I tillegg er det andre oppgaver hvor pedagoggruppen gjør et viktig bidrag, selv om dette er oppgaver pedagoggruppen ikke gjør mest av. Når poliklinikkveilederen setter krav til tverrfaglighet, er det nødvendig at det tverrfaglige teamet samhandler. Denne studien presenterer både teori i forhold til grunnlaget for tverrfaglighet generelt, grunnlaget for tverrfaglighet i BUP og teori på god tverrfaglig samhandling. Det ble dessuten gjort en undersøkelse blant informantene om holdninger til pedagoggruppen av de øvrige faggruppene, samt en undersøkelse på pedagoggruppens holdninger til de øvrige faggruppene. I samme spørreundersøkelse ble det kartlagt hva informantene mente om nødvendigheten av å ha pedagoggruppen i BUP. Det ble gjort funn av gode holdninger i studien, generelt sett. Samtidig ble det gjort funn av at informantene er mer uenig i formeningen om nødvendigheten av pedagoggruppen som bidragsyter innad i BUP, men flertallet har en forståelse av pedagoggruppen som en bidragsyter som fortsatt bør være en del av det tverrfaglige teamet i BUP.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePedagoggruppens funksjon i det tverrfaglige mandatet til BUP poliklinikk - En kvantitativ undersøkelse blant kliniske ansatte i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record