Show simple item record

dc.contributor.authorHunstad, Mats Lennart
dc.date.accessioned2015-05-29T11:43:11Z
dc.date.available2015-05-29T11:43:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284277
dc.description.abstractDenne studien tar for seg gjensidige sammenhenger mellom sosial ekskludering og sosial selvkontroll hos barn fra fire til seks år. Det er få studier som har sett på slike sammenhenger longitudinelt, og da spesielt blant barn i førskolealder. Tidligere forskning antyder at det er negativ sammenheng mellom barns sosiale ferdigheter og hvorvidt de blir avvist av jevnaldrende, men det er lite forskning som sier noe om hvordan avvisning påvirker sosiale ferdigheter. Data ble hentet fra Tidlig Trygg i Trondheim-prosjektet (TTiT), som er en prospektiv studie på et utvalg av 762 barn som ble fulgt fra de var fire (T1) til de var seks år (T2), dvs. inkludert overgangen mellom barnehage og skole. Hypotesene ble testet med en autoregressiv cross-lagged analyse ved å anvende strukturell ligningsmodelering (SEM) i Mplus. Resultatene viser at sosial ekskludering ved 4 år predikerer en svekket utvikling av sosial selvkontroll fra 4 til 6 år, samtidig predikerer høy sosial selvkontroll ved 4 år mindre sosial ekskludering ved 6 år. Dette indikerer en negativ utviklingsmessig spiral, der svak sosial selvkontroll fører til økt sosial ekskludering, som videre kan gi ytterligere svekket sosial fungering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectsosial selvkontrollnb_NO
dc.subjectsosial eksklusjonnb_NO
dc.subjectpopulasjonsstudienb_NO
dc.subjectlongitudineltnb_NO
dc.subjectstrukturell ligningsmodellering (SEM)nb_NO
dc.titleLongitudinelle sammenhenger mellom sosial selvkontroll og sosial ekskludering hos barn fra 4 til 6 år - en populasjonsstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record