Show simple item record

dc.contributor.authorHolmås, Harald O.
dc.date.accessioned2015-05-22T13:10:03Z
dc.date.available2015-05-22T13:10:03Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283982
dc.description.abstractBrukskvaliteten i en bygning beskriver hvor egnet den er i bruk. Særlig innenfor helse- og omsorgsektoren er brukskvalitet viktig. Det er en utbredt oppfatning i flere fagmiljø at bruk av totalentrepriser gir øket risiko for at byggherren får anlegg med redusert brukskvalitet, i forhold til valg av mer oppdelte entrepriseformer med fullt byggherrestyrt prosjektering. Jeg ønsket å belyse om der dermed kunne være en sammenheng mellom entrepriseform og brukskvalitet for sykehjem og omsorgsboliganlegg bygget av Bergen kommune. Til sammen ble 4 sykehjemsanlegg og 4 omsorgsboliganlegg undersøkt. I hvert anlegg og prosjekt ble styrer, driftsansvarlig, bestiller og byggherre intervjuet. Samlet sett ga ikke observasjonene i oppgaven noen holdepunkter for at totalentrepriser skulle gi redusert brukskvalitet i forhold til mer oppdelte byggherrestyrte entrepriseformer. Resultatene tyder videre på at valg av totalentreprisemodell som bygger på et godt gjennomarbeidet konkurransegrunnlag, kan gi minst like god brukskvalitet som ved å velge en fullt byggherrestyrt entreprisemodell. Det kan også se ut som at byggherrene bør være grundigere før en velger entrepriseform. At observasjonene er gjort bare i prosjekter og anlegg bygget av Bergen kommune, setter begrensninger på hvor overførbare resultatene er til andre offentlige eller private utbyggere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectBrukskvalitetnb_NO
dc.subjectEntrepriseformernb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectOmsorgsboligernb_NO
dc.titleValg av entreprisemodeller og mulige konsekvenser for brukskvaliteten - Bergen kommunes utbygging av omsorgsboliger og sykehjemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record