Show simple item record

dc.contributor.authorFiskum, Tove Anita
dc.date.accessioned2015-05-20T07:06:15Z
dc.date.available2015-05-20T07:06:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-326-0720-4 (printed ver.)
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.issn978-82-326-0721-1 (electronic ver.)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283752
dc.description.abstractThe aim of this study was to explore whether outdoor education as an alternative and complementary pedagogy could contribute to holistic learning and safeguard healthy development for the children involved. The main focus has been on behavioral regulation, physical activity, communication and the emotional state of the pupils, but additional variables such as increased learning in academic situations, pupils’ well-being, and experiences with different school activities have also been taken into account. One study was conducted at a single school. The participants were 31 fifth graders who were accustomed to outdoor education. Data collection involved both quantifiable and qualitative observations from indoor and outdoor educational settings, as well as both open-ended and structured interviews with the children. The results from the open-ended interviews revealed that outdoor education created possibilities for new types of behavior, decreasing the demand for action regulation. The experiences gained from outdoor education also gave children practical knowledge, which they could then apply to a variety of topics in their academic curriculum. Results from the observation study showed that all children received some positive effects from outdoor education, and that it had a greater affect on the children with more frequently agitating behavior than on the children who demonstrated only a small amount or none of this behavior. The differences in behavior during indoor and outdoor education were most apparent when comparing teaching time; during their leisure time the differences were not as clear. The results of the structured interviews indicated a high degree of well-being occurred both during indoor and outdoor education. In looking at high and reduced well-being, the children with reading disabilities differed from the rest of the pupils in that they were more likely to feel a lack of mastering during indoor education. Even though this study was conducted in only one school, the findings and the theoretical descriptions give some indications of the positive outcomes that are possible when using outdoor education as an alternative and complementary method in schools. The results are mostly focused on the healthy development of children and providing access to more holistic learning; therefore there is no conclusive data on the benefits of outdoor education on academic achievement. Nevertheless, the positive results found in this study suggest that offering both indoor and outdoor education may also affect academic learning.nb_NO
dc.description.abstractNorsk sammendrag Hensikten med denne studien har vært å studere og belyse hvorvidt uteskole som en alternativ og komplementerende pedagogikk kan bidra til å gi elevene en helhetlig læring og en positiv utvikling. Hovedfokuset har vært på adferdsregulering, fysisk aktivitet, kommunikasjon og emosjon, som i denne sammenhengen er sett som en del av en helhetlig læring og en sunn utvikling. Det har også blitt fokusert litt på andre variabler, slik som oppnåelse av kunnskap innenfor akademiske emner, elevenes velvære og elevenes erfaringer fra ulike situasjoner i skolen. Det ble gjennomført en studie på en skole. De 31 femteklassingene som deltok i studien var vant til å ha uteskole. Datainnsamlinga innebar både kvantifiserbare og kvalitative observasjoner fra uteskole og fra tradisjonell undervisning i skolebygget. Det ble også gjennomført både strukturerte og åpne intervjuer med elevene. Resultatene fra de åpne intervjuene viser at uteskole gir muligheter til allsidig aktivitet, noe som minsker kravene til adferdsregulering. Erfaringene fra uteskolen gir også elevene kunnskap på mange områder, noe som kan relateres til akademiske læremål. Resultatene fra observasjonene viser at alle elvene har noen positive effekter av uteskole, og at de elevene som ofte viser agiterende adferd, har større effekt av uteskole sammenlignet med de elevene som i utgangspunktet har ubetydelige mengder av slik adferd. Adferdsforskjellene er mest framtredende når undervisningstiden sammenlignes. Når observasjonene fra fritida på uteskole og tradisjonell skole sammenlignes, er ikke forskjellene så fremtredende. De strukturerte intervjuene viser en høy grad av trivsel i både uteskole og tradisjonell skole. Når elevene skal forklare hvorfor de trives eller hvorfor de opplever en reduksjon i trivselen, så skiller elevene med ulike former for lesevansker seg ut. De føler oftere en mangel på mestring i løpet av dagene med tradisjonell skoleundervisning. Selv om vi må være bevisst på at denne studien bare er utført på en skole, så kan disse funnene sammen med den teoretiske utredningen gi noen indikasjoner om at uteskole som en alternativ og komplementerende pedagogikk, kan ha noen fordeler. Effektene er størst med hensyn til elevenes positive utvikling og helhetlige utvikling, mens det ikke er mulig å gjøre konklusjoner med hensyn til fordeler innenfor akademisk læring. En positiv utvikling og en helhetlig læring, vil imidlertid kunne ha en indirekte effekt på akademisk læring.nb_no
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2015:26
dc.relation.haspartPaper 1: Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry. Outdoor education gives fewer demands for action regulation and an increased variability of affordances. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2012 s. 76-99. Not included due to copyright, available at http://doi.org/10.1080/14729679.2012.702532
dc.relation.haspartPaper 2: Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry. Individual Differences and Possible Effects from Outdoor Education: Long Time and Short Time Benefits. World Journal of Education 2012 ;Volum 2.(4) s. 20-33, http://doi.org/10.5430/wje.v2n4p20
dc.relation.haspartPaper 3: Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry. Relation Between the School Environment and the Children's Behaviour. The Open Education Journal 2012 ;Volum 5. s. 39-51. This is an open access article licensed under under the licence CC-BY 4.0, http://doi.org/10.2174/1874920801205010039
dc.relation.haspartPaper 4: Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry. Children with Reading Disabilities and Outdoor Education. International education research 2015 ;Volum 3.(4) s. 01-15. http://doi.org/10.12735/ier.v3i4p01
dc.titleOutdoor Education as an Alternative and Complementary Pedagogy – Acknowledging the nature of childrennb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record