Show simple item record

dc.contributor.authorTrongkleiv, Katrine
dc.date.accessioned2015-04-27T14:32:54Z
dc.date.available2015-04-27T14:32:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282575
dc.description.abstractI senere år har en mer helhetlig tenkemåte blitt vanligere innen barneterapi. Nyere kunnskap fra utviklingspsykologisk og nevropsykologisk teori og forskning har hatt betydning for hva en anser som virkningsfullt i terapi med barn. Forskning har vist at barn med like symptomer ofte har hatt svært ulike utviklingsveier frem mot symptomene. Det er også en stor variasjon når det kommer til faktorer i miljøet og medfødte sårbarheter hos barn med like diagnoser. En vet at barns evne til å regulere og differensiere emosjoner utvikles i samspillet mellom barnets disposisjoner og barnets miljø. Behandlingsformer som bygger på kunnskap fra utviklingspsykologien betrakter symptomer som et resultat av at ulike utviklingsbehov ikke er blitt møtt. Fokus blir derfor lagt på å forstå og endre underliggende dysfunksjonelle prosesser og mangler, som blant annet omsorgsvariabler og grunnfunksjoner. Dersom en i et terapiløp med barn ikke tar hensyn til dette, kan en risikere at viktige bakenforliggende faktorer blir oversett, og slik stå i fare for å ikke gi tilstrekkelig behandling. Pasienten som presenteres i denne oppgaven er ni år gamle Tobias som ble henvist til universitetsklinikken på psykologisk institutt - NTNU for depresjon og atferdsproblemer. Tobias sin situasjon og endringene gjennom hans terapiløp blir integrert med og diskutert opp mot relevant teori og forskning. I terapien med Tobias ble det sentralt å støtte opp under hans emosjonelle utvikling og evne til å selv kunne regulere og integrere sine emosjonelle opplevelser. I denne sammenheng ble et relasjonelt fokus vektlagt og et viktig mål ble å etablere intersubjektive deling mellom foreldrene og Tobias, øke foreldrenes forståelse av ham, og utvide deres perspektiv på betydningen av hvordan de som foreldre møtte gutten sin.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDen idylliserende familien - En strukturering av foreldrenes forståelse av guttens uttrykknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record