Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLandsem, Inger Pauline
dc.contributor.authorVederhus, Bente Johanne
dc.contributor.authorHagen, Inger Hilde
dc.contributor.authorWang, Catharina Elisabeth Arfwedson
dc.contributor.authorØberg, Gunn Kristin
dc.contributor.authorHandegård, Bjørn Helge
dc.date.accessioned2021-10-15T06:37:44Z
dc.date.available2021-10-15T06:37:44Z
dc.date.created2021-06-10T14:37:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823151
dc.description.abstractBakgrunn: Nasjonale retningslinjer anbefaler at foreldre til prematurt fødte barn tilbys kunnskapsbasert samspillsveiledning mens barnet er innlagt på sykehus. Forskning viser at foreldreveiledningsprogrammet «Mother-Infant Transaction Program» (MITP-m) kan fremme vedvarende god utvikling og tilpasning i familier med prematurt fødte barn. Hensikt: Denne studien undersøker i hvilken grad programmets antatte kjerneelementer er implementert i norske nyfødtposter, og hvorvidt denne kunnskapen påvirker foreldres mestringstro i foreldrerollen like etter utskrivelse fra sykehuset. Metode: Totalt 150 foreldre fra åtte ulike nyfødtintensivenheter i Norge besvarte et elektronisk spørreskjema to uker etter at de ble utskrevet fra sykehuset. Spørreskjemaet besto av egenutviklede spørsmål om MITP-m samt to validerte spørreskjemaer. Vi har analysert dataene deskriptivt og gjennom regresjonsanalyser. Resultat: Foreldrene fortalte at de kk mye generell veiledning og opplæring. Samspillstemaer, slik som veiledning om tilstandsregulering og barns sosiale natur, syntes i mindre grad å være ivaretatt. Foreldre som bekreftet mye samspillskunnskap etter utskrivelsen, kk god oppfølging av de faste kontaktsykepleierne og den behandlende legen. Foreldrene var mye til stede på avdelingen, og de hadde betydelig støtte i sitt eget sosiale nettverk. Det sosiale nettverket er spesielt viktig for opplevd mestringstro i foreldrerollen etter utskrivelsen. Konklusjon: Foreldrene rapporterer om god oppfølging i nyfødtintensivavdelingene. De følte seg godt ivaretatt av dedikerte kontaktsykepleiere og behandlende leger. Det fremkommer ikke av resultatene om dette var relatert til ulike veiledningsprogrammer. Foreldreveiledning med søkelys på barnets tilstandsregulering og sosiale kapasitet og behov bør trolig styrkes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden_US
dc.titleHvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2021.85948
dc.identifier.cristin1915094
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel