Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøkken, Torbjørn Vegard
dc.date.accessioned2015-04-17T11:18:22Z
dc.date.available2015-04-17T11:18:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-326-0712-9 (printed ver.)
dc.identifier.isbn978-82-326-0713-6 (electronic ver.)
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281966
dc.description.abstractTo be able to maintain a safe, regular and economic production and transportation of natural gas, it is crucial to be able to accurately quantify the water vapour concentration in the gas. Underestimation of the water vapour concentration will increase the risk of corrosion and gas hydrate formation. In this work various measuring techniques for monitoring of water vapour in gases, relevant for the natural gas industry, were compared. Through laboratory experiments parameters such as accuracy, stability, speed of response and influence from methanol and ethylene glycol have been compared for these techniques. To perform these experiments a test rig for generation of water vapour and gaseous trace chemicals in a test gas was established. Using two reference techniques for water vapour quantification, results from the test rig have been utilised for the generation of equilibrium data for water in methane and natural gas. A thermodynamic model optimised for accurate calculations on water and other polar compounds, the Cubic Plus Association Equation of State (CPA EoS), was validated with these data. The experiments clearly showed that the various measuring techniques behave differently with respect to the parameters studied. During exposure to methanol or ethylene glycol, step changes, upward drift or downward drift were observed for some of the tested techniques. In general the results from this work demonstrate the need for careful evaluation of the individual moisture monitoring application, before choosing a measuring technique. This evaluation should be made with special attention to the presence of polar chemicals. A well-considered strategy for quality control of the moisture monitoring is of utmost importance to establish a moisture monitoring system with high accuracy. This is regardless of the chosen measuring technique.nb_NO
dc.description.abstractNøyaktig kvantifisering av vanndampkonsentrasjon i naturgass er avgjørende for å opprettholde en stabil, trygg og økonomisk produksjon og transport av gassen. Underestimering av denne vanndampkonsentrasjonen vil øke risikoen for korrosjon og dannelse av gasshydrater. I dette arbeidet har ulike relevante måleteknikker for monitorering av vanndampkonsentrasjon i gasser blitt sammenliknet. Ved hjelp av laboratorieforsøk har parametere som nøyaktighet, stabilitet, responshastighet og påvirkning fra metanol og etylenglykol blitt vurdert for disse teknikkene. En forsøksrigg for generering av en testgass med vanndamp og sporkomponenter i gassform ble bygd for å kunne utføre disse forsøkene. Ved hjelp av to referansemetoder for bestemmelse av vanndampkonsentrasjon, har resultater fra forsøksriggen blitt benyttet for å generere likevektsdata for vanndamp i metan og naturgass. En termodynamisk modell optimalisert for nøyaktig kalkulering av likevekter med vann og andre polare komponenter, kalt Cubic Plus Association Equation of state (CPA EoS), ble validert med disse data. Forsøkene viste tydelig at de forskjellige måleteknikkene er ulike med hensyn på de studerte parameterne. Da metanol eller etylenglykol ble tilsatt testgassen, ble det for noen av måleteknikkene gjort observasjoner som økt fuktighetsnivå, positiv eller negative drift. Resultater fra dette arbeidet viser generelt at valg av måleteknikk for fuktighetsovervåkning av naturgass må baseres på en nøye evaluering av hver individuelle applikasjon. Tilstedeværelse av polare kjemikalier bør dessuten vies spesiell oppmerksomhet. En veloverveid strategi for kvalitetskontroll av fuktighetsovervåkningen er kritisk for å oppnå høy nøyaktighet på overvåkningen. Sistnevnte er uavhengig av valgte måleteknikk.
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2015:21
dc.relation.haspartPaper 1: Løkken, T.V., 2012. Comparison of hygrometers for monitoring of water vapour in natural gas. Journal of Natural Gas Science and Engineering 6, 24-36. <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2012.02.001 " target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2012.02.001</a> This article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.comnb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Løkken, T.V., 2012. Water vapour monitoring in natural gas in the presence of methanol. Journal of Natural Gas Science and Engineering 7, 7-15. <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2012.03.005" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2012.03.005</a> This article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com
dc.relation.haspartPaper 3: Løkken, T.V., 2013. Water vapour measurements in natural gas in the presence of ethylene glycol. Journal of Natural Gas Science and Engineering 12, 13-21. <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2013.01.002" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2013.01.002</a> This article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com
dc.relation.haspartLøkken, T.V., Bersås, A., Christensen, K.O., Nygaard, C.F., Solbraa, E., 2008. Water content of high pressure natural gas: data, prediction and experience from field. International Gas Research Conference. Curran Associates Inc., Paris
dc.titleComparison of Hygrometers for Monitoring of Water Vapour in Natural Gasnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel