Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGeier, Preben Schultz
dc.date.accessioned2015-04-14T14:04:55Z
dc.date.available2015-04-14T14:04:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281719
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg utført en tidsserieanalyse av lønnsinteraksjonen mellom konkurranseutsatt og skjermet sektor for p erio den 1970 til 2013. Jeg har studert industri som er en konkurranseutsatt næring og nans/bygg- og anlegg som e r skjermede næringer. Formålet med oppgave n er å avdekke i hvilken retning e n eventuell kausalitet går og om frontfagsmo dellen fremdeles er retningsgivende for lønnsdanningen. Videre ønsket jeg å nne ut om endringer i næringsstrukturen som følge av redusert sysselsetning i konkurranseusatt sektor har påvirket lønnsinteraksjonen mellom konkuraneusatt og skjermet sektor. Teorie ne jeg har b enyttet i oppgaven er styringsrettmo dellen, en mo dell for e ektivitetslønn og en Stackelb erg mo dell som har dannet grunnlaget for analysen. I analysen fant jeg at vi har signi kant feilkorrigering fra lønnsnivåe t i industri til lønnsnivået i nans/bygg- og anlegg. Lønnsnivået i industri er svakt eksogent fordi lønnsnivået i industri ikke feilkorrigeres i forhold til lønnsnivået i nans/bygg- og anlegg. Industrinæringen er lønnslede nde og lønnsnivået i nans/bygg- og anlegg vil tilpasse seg ved avvik fra den langsiktige likevektssammenhengen. Min konklusjon er at kausaliteten går fra lønnsnivået i industri ti l lønnsnivået i nans/bygg- og anlegg. Dette e r konsi stent med frontfagsmo dellen til Aukrust (1977) hvor konkurranseutsa tt sektor er lønnsledende i forhold til skjermet sektor.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEr frontfagsmodellen fremdeles retningsgivende for lønnsdanningen i Norge?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel