Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerge, Tone Nordholmen
dc.date.accessioned2015-04-14T13:30:11Z
dc.date.available2015-04-14T13:30:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281701
dc.description.abstractBakgrunn: Forekomsten av psykiske lidelser synes å ha økt de siste tiårene. Innenfor behandling av psykiske lidelser har den biokjemiske modellen, hvor fokuset er å identifisere symptomer, problemer og negative hendelser, stått sentralt. Positiv psykologi er en tilnærming som har fått mindre oppmerksomhet. Den fokuserer på positive opplevelser og egenskaper ved et individ. Få studier har undersøkt betydningen av en slik tilnærming i en behandlingsprosess av personer med psykiske lidelser. Formål: Målet med denne studien var å utforske hvordan mennesker med alvorlig psykiske lidelser beskriver positive sider av livet og hvordan de setter dette i sammenheng med behandling, bedringsprosesser og mestring av sykdom. Metode: Denne kvalitative studien var basert på 23 kvalitative intervju med brukere ved et distriktspsykiatrisk senter i Midt-Norge. Alle hadde alvorlig psykiske lidelser. Analysen ble gjennomført ved bruk av systematisk tekstkondensering. Resultat: Resultatene viste at håp og tro på fremtiden, hverdagslige gjøremål, fysisk aktivitet og gode relasjoner var viktige positive faktorer i deltakernes liv. Flere av disse faktorene samsvarer godt med litteraturen omkring recovery-prosesser, hvor disse sidene av livet blir beskrevet som viktige for å bli frisk av, eller kunne leve med, den psykiske lidelsen. Konklusjon: Hovedfunnene i denne studien samsvarer mye med tidligere forskning på dette området. Håp om og tro på fremtiden synes å være svært viktige faktorer i en recoveryprosess som helsearbeidere bør legge mer vekt på å fremme. RELEVANSE: Resultatene fra denne studien bidrar til mer kunnskap om betydningen av en positiv tilnærming i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. Resultatene kan også brukes i fremtidig utvikling og utforming av tjenestetilbudet i psykisk helsevern og øke fokuset på positive faktorer i behandlingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectRecoverynb_NO
dc.subjectrecovery-prosessernb_NO
dc.subjectpositiv psykologinb_NO
dc.subjectKvalitativ analysenb_NO
dc.titleHvordan beskriver mennesker med alvorlige psykiske helseplager positive sider av livet? - En kvalitativ studienb_NO
dc.title.alternativeHow do people with serious mental health problems describe positive aspects of life? - A qualitative studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel