Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergmann-Paulsen, Inger
dc.contributor.authorBerg, Anne Grethe
dc.date.accessioned2015-04-10T14:05:40Z
dc.date.available2015-04-10T14:05:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281440
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes lite kunnskap om hvilke langtidserfaringer mennesker med sykelig overvekt har etter å ha deltatt på en vektreduksjonsleir. Som ledd i et forskningsprosjekt ved St. Olavs Hospital i Trondheim deltok 30 personer med sykelig overvektig høsten 2005 på et 18 ukers opphold på en vektreduksjonsleir kalt Ebeltoft Kurcenter (EK) i Danmark. Formålet med oppholdet var å fremme livsstilsendring gjennom et intensivt program med lavkaloridiett, fysisk aktivitet, undervisning og atferdsterapi. Mål med studien: Hensikten med denne studien var å undersøke i hvilken grad og på hvilken måte deltakerne hadde integrert erfaringer og kunnskap fra vektreduksjonsleiren inn i livsstilsendring og egenomsorg syv år etter oppholdet. Metode: Dette var en kvalitativ studie hvor 15 av de 30 deltagerne som reiste til EK i 2005 ble dybdeintervjuet. Informantene bestod av 11 kvinner og 4 menn, i alderen 33 og 63 år. Intervjuene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Resultat: Av de 15 informantene veide 12 mindre enn før de reiste til EK, 1 veide det samme og 2 ønsket ikke å oppgi vekten. De fleste deltagerne mente at oppholdet på EK hadde vært viktig, og det var spesielt tre faktorer som spesielt ble trukket frem. Én faktor var betydningen av å kjenne treningsglede. Gjennom treningen opplevde de å mestre utfordringer de ikke trodde var mulig. En annen faktor var kunnskapen de fikk om kosthold og ernæring. En tredje faktor var betydningen av relasjonen til de profesjonelle. Mange av informantene mente at disse erfaringene var viktige for at de i dag hadde bedret selvfølelse og større tro på egne mestringsevner. Nesten alle informantene sa at Ebeltoft hadde hatt betydning for at de i dag opplevde å ha en vesentlig bedre livskvalitet enn før de reiste til EK. For disse var oppholdet starten på en lang endringsprosess. Etter oppholdet har 10 av informantene gjennomgått fedmeoperasjon. Av disse mente 9 at den kunnskapen og de erfaringene de fikk under oppholdet på EK hadde bidratt til at resultatet etter operasjonen ble vellykket. Konklusjon: Denne studien viser at et opphold på en vektreduksjonsleir kan være med på å skape varige livsstilsendringer. Det kan synes som om mestringstro og kunnskap er to sentrale begreper i et slikt endringsarbeid. Studien støtter Banduras teori om at opparbeidelse av mestringstro på ett område kan ha betydning også for andre aktuelle mestringsområder. Endringsarbeid tar tid og det er nødvendig med støtte fra andre underveis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectfedmenb_NO
dc.subjectsykelig overvektnb_NO
dc.subjectalvorlig fedmenb_NO
dc.subjectkvalitativnb_NO
dc.subjectlangsiktignb_NO
dc.subjectvekttapnb_NO
dc.subjectvektreduksjonsleirnb_NO
dc.subjecterfaringnb_NO
dc.subjectlivsstilsleirnb_NO
dc.subjectlivsstils modifikasjonnb_NO
dc.subjectlivsstilsendringnb_NO
dc.subjectdøgnbehandlingnb_NO
dc.subjectpoliklinisknb_NO
dc.titleLangtidserfaring etter opphold på en intensiv vektreduksjonsleir for personer med sykelig overvekt - En kvalitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel