Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjelsnes, Astrid T.
dc.date.accessioned2015-04-09T12:23:51Z
dc.date.available2015-04-09T12:23:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281124
dc.description.abstractI 1994 fikk vi lovfestet rett til videregående opplæring. Siden den gang har ca. 1/3 av elevene falt fra og ikke fullført videregående utdanning. Det er i seg selv ikke noe galt med å velge en annen vei til yrkeslivet enn videregående opplæring – problemet er at sannsynligheten er stor for at man også faller utenfor ordinært arbeidsliv. Karaktersnittet man går ut med fra ungdomsskolen har stor betydning for om man har risiko for frafall i videregående skole. Opptak til videregående opplæring skjer i stor grad på bakgrunn av karakterer. Dette gjør at elever med svake karakterer har en tendens til å hope seg opp på enkelte studieretninger og/eller skoler. Den bagasjen elevene har med seg gjennom ti år i grunnskolen utgjør en rammefaktor som lærerne i den videregående skolen ikke har mulighet til å endre. Men er det tenkelig at frafallet har å gjøre med at opplæringen i den videregående skolen ikke er inkluderende nok? Det er utarbeidet flere strategier for å motarbeide risiko for at elever faller fra i den videregående skolen, slik som bl.a «Ny giv»-prosjektet og «Fellesfag, yrkesretting og relevans (fyr)». Felles for disse strategiene er at de har en tilnærming til utfordringene på et systemnivå. Fra Hattie (2009) veit vi at læreren og lærerens interaksjon med elevene er det som har sterkest effekt på elevenes faglige utbytte. Denne oppgavens problemstilling tar derfor utgangspunkt i hvilke strategier læreren kan bruke i klasserommet i den daglige undervisningen for å motarbeide frafall og spør: Hva gjør lærere i den videregående skolen for elever med risiko for frafall? Problemstillingen søkes besvart ved kvalitative intervjuer med lærere i den videregående skolen i Trondheim, som underviser klasser med opphoping av elever i risikosonen for frafall, og finner at vekt på å utvikle gode relasjoer mellom lærer og elev både kan være en beskyttende faktor mot frafall og et grunnlag for at læring kan finne sted.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn god lærer bryr seg - Hva gjør lærere i den videregående skolen for elever med risiko for frafall?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel