Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Marita Schjørlien
dc.date.accessioned2015-03-26T08:12:57Z
dc.date.available2015-03-26T08:12:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280238
dc.description.abstractJeg har undersøkt det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet om ei jente med diagnosen Aspergers syndrom, som ble utsatt for seksuelle overgrep av sin stefar da hun gikk på ungdomsskolen. I dag er denne kvinnen i midten av 20-årene. Hun får fortsatt oppfølging av fosterforeldre og oppfølgingstjenesten. Hovedfokuset i denne studien ligger på det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i forhold til diagnosen og det seksuelle overgrepet som hun har blitt utsatt for, og hvordan de ulike etatene arbeider sammen for å bedre hennes livskvalitet. Jenta har gitt sin tillatelse til fosterforeldrene og fagpersonene rundt seg til å snakke med meg om dette. Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Problemstilling Problemstillingen er som følger: «Hvilke utfordringer erfarer fagpersoner i saker der barn med funksjonsnedsettelse er utsatt for seksuelle overgrep, og hvordan fungerer det tverretatlige samarbeidet?». Andre faktorer jeg ønsket å undersøke var: «Hva gjør det med fagpersoner å møte dette feltet? Hva fremmer og hva hemmer det tverrfaglige samarbeidet?». Metode Jeg har valgt en kvalitativ forskningsmetode med en abduktiv tilnærming til feltet. Som innsamlingsstrategi har jeg benyttet meg av halvstrukturert intervju, gruppeintervju og åpent intervju. Sentrale funn Det har kommet frem av denne studien at forskingsdeltakerne har liten erfaring i arbeid med seksuelle overgrep mot barn med nedsatt funksjonsevne, og dermed liten praktisk kunnskap om hvordan de skal gå frem i arbeidet. Videre mener forskningsdeltakerne at temaet seksuelle overgrep er vanskelig å komme inn på, og de er redd for å gjøre feil i arbeidet med jenta. Det har også blitt stilt spørsmål om jenta forstår alvoret i det hun har blitt utsatt for, og om overgrepet ses som et uttrykk for omsorg. Flere av forskingsdeltakerne uttrykker sin bekymring for at jenta kan bli utsatt for nye overgrep, og at hun ikke forstår hvordan sin egen atferd kan virke på andre mennesker. Det seksuelle overgrepet har lite fokus i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSeksuelle overgrep mot barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie om det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i saker der barn med funksjonsnedsettelse er utsatt for seksuelle overgrepnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel