Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKilnes-Kvam, André
dc.date.accessioned2015-03-19T12:25:05Z
dc.date.available2015-03-19T12:25:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279733
dc.description.abstractMangel på tilpasningsdyktighet har de siste årene ført til at en rekke bygg som folk flest oppfatter som forholdsvis nye og moderne har måttet vike for nye tilpasningsdyktige bygg. For mange virker dette som sløsing av ressurser. Denne rapporten har til hensikt å finne ut av hvordan eiere opplever tilpasningsdyktige bygg og om de virkelig gir dem merverdi, gjennom å se nærmere på leieforhold , ombyggingskostnader og bygningsmassens levetid. For å få en forståelse av tilpasningsdyktige bygg, benytter oppgaven litteratur som gir en forståelse av fleksible prosjekter, levetid og livssykluskostnader. Videre presenteres begrepene fleksibilitet, generalitet og elastisitet som brukes for å beskrive tilpasningsdyktige bygninger her i Skandinavia. Metoden som er benytter for å belyse temaet er kvalitativ datainnsamling i form av intervju med sju nøkkelpersoner hos store eiendomsaktører i Trondheimsregionen. Denne fremgangsmåten har gitt svar på hvordan noen av de største aktørene på feltet forholder seg til temaet som oppgaven tar opp. Oppgaven dekker ikke alle aktørene, men svarene er såpass entydige at de gir en viss reliabilitet. Respondentene gir uttrykk for at tilpasningsdyktighet er viktig og gir besparelser ved ombygginger. De mener likevel at det er andre forhold som påvirker ombyggingskostnadene i større grad enn bygningens evne til å tilpasse seg leietakernes behov. Likevel er det helt klart at tilpasningsdyktige bygg gir merverdi for eierne, uten at dette kan tallfestes i en kvalitativ undersøkelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEieres merverdi av tilpasningsdyktige byggnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel