Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolager, Andreas
dc.date.accessioned2015-03-19T12:07:29Z
dc.date.available2015-03-19T12:07:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279727
dc.description.abstractOppgaven omhandler boligprisers utvikling i tilknytning til oppgradert jernbane. Teorien sier at man kan forvente høyere pris på boliger nært jernbane. Oppgradering av jernbanen vil i så måte påvirke tilbudet, og med det påvirke eiendomsprisene. Avhandlingen tar for seg eiendomspriser i områder som allerede har fått oppgradert jernbanetilbud, og ser på hvordan utviklingen har vært i etterkant av dette. Områdene det er sett på har likheter med hovedcasen for oppgaven, Holmestrand. Det utarbeides prognoser for hvordan en slik utvikling kunne gått for seg i Holmestrand dersom utbyggingen skjedde på sent 1990-tall. Videre settes samfunnsøkonomien for den storstilte utbyggingen av Vestfoldbanen opp mot hypotesen om økte eiendomspriser som ringvirkning av dette. Dette er virkninger som ikke er med i nyttekostnadsanalysene på jernbanen. De kunne i så måte kunne vært tatt med, eller også erstattet noe av trafikantnytten i nyttekostnadsanalysene. Oppgaven konkluderer med at det er sannsynlig at man får en eiendomsprisøkning som følge av storstilt jernbaneutbygging. Det presiseres at denne trolig ikke vil komme i umiddelbar nærhet til stasjonen, men i kort avstand. Det er også klart at prisøkningen ikke alene vil komme av jernbaneutbyggingen, men trolig gjennom ringvirkninger påvirket av denne. Prognosene som utføres virker ikke til å være tydelig usannsynlige, og både analyse av grafer og en matematisk modell benyttes i disse prognosene. Prognosene må likevel sies å være «grove». Videre finner oppgaven, med en del antakelser, at eiendomsprisøkning alene kunne stått for nesten hele utbyggingskostnaden på Vestfoldbanen. Likevel er dette litt for vanskelig å kvantifisere disse på forhånd til at det oppfattes som at kan benyttes direkte i nyttekostnadsanalysene. Nyttekostnadsanalysene virker til å ha vanskelig for å kvantifisere flere av de positive effektene av jernbaneutbygging. Det tolkes dit hen at beslutningstakerne tar til etterretning flere positive effekter som ikke er kvantifiserbare. Dette fordi man velger å bygge prosjekter med negativ samfunnsøkonomisk nytteverdi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleJernbanens påvirkning på eiendomsprisernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel