Show simple item record

dc.contributor.advisorAalberg, Trond
dc.contributor.authorHessen, Marie
dc.date.accessioned2021-10-07T17:19:23Z
dc.date.available2021-10-07T17:19:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80718798:16301240
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788475
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractEnsomhet hos studenter i høyere utdanning er et stort problem i Norge i dag, og en teknologisk løsning er kanskje ikke løsningen, men det kan føre oss i riktig retning. I denne masteroppgaven er det laget en prototype av en sosio digital app som har blitt brukt for å teste metoder og teknikker som kanskje kan hjelpe studenter møte og knytte bånd med andre studenter i deres situasjon, bli motiverte til skolearbeid og hvordan en slik type app vil bli mottatt av studenter. Oppgaven består av fire forskningsspørsmål som utforsker hvilke funksjoner som er passende og hvordan de vil bli implementert, i tillegg til å bli kjent med brukeren av appen, studenten. Hva har brukeren allerede kjennskap til og hva foretrekker de og hvilke tanker har de rundt denne løsningen. Oppgaven har i hovedsak fokusert og intervjuet studenter ved NTNU. I resultatene våre finner vi at de som har studert i flere år har allerede funnet en vennegjeng de liker å studere med, men er åpen for å delta i en studiegruppe om de tar fag der de ikke kjenner noen andre studenter. Første års studenter er mer åpen til å bruke studiegruppe funksjonen. Et anonymt diskusjonsforum var godt tatt i mot blant alle intervju objektene, og de var positive til denne type læring og spørsmål-svar funksjonalitet. Studenter som hjelper studenter, og med mulighet til å være anonym. De fleste intervjuobjektene påpekte at de ville gjerne bruke appen hvis den ble brukt av mange studenter. De ville vurdert hvordan de brukte den ut ifra hvordan andre studenter bruker appen.
dc.description.abstractLoneliness among students in higher education is a big problem, a technological solution might not solve the problem, but it could push in the right direction. In this master thesis, a prototype for a social digital app has been created to research how some methods and techniques to help students connect with their peers, get motivated for school work and how it would be received by students. This thesis address four research questions that explore what features could be appropriate and how it could be integrated as well as let us get to know the user of the app, what they already are familiar with, what they would prefer and their thoughts of the prototype created. The thesis has focused on and interviewed students at NTNU. The findings show that students that have been in school for some years are already settled in their friend group, but would be open to joining study groups for a class where they don't know that many people. First-year students were more open to using the study group function. An anonymous discussion forum was well received, and all the participants were positive to this type of learning and q and a section. Students helping students, but with the possibility to be anonymous. Most interviewees mentioned that if the app was used by a lot of students they would use it as well. Most said they would see what other people used it for and how they used it.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSupporting students with social platform
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record