Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkavhaug, Amund
dc.contributor.advisorAasland, Knut Einar
dc.contributor.authorFløtre, Tobias
dc.contributor.authorRomundstad, Halvor
dc.date.accessioned2021-10-05T17:22:19Z
dc.date.available2021-10-05T17:22:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78072783:20963156
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787876
dc.description.abstractDenne oppgaven er en del av et pågående prosjekte i samarbeid med Firda Fysikalsk-Medisinske senter i Sandane, Sogn og Fjordane. Det langsiktige målet med prosjektet er å utvikle et treningsapparat som kan brukes i rehabilitering av pasienter som har fått nakkeslengskade. Prosjektet vårt er en videreføring av arbeidet utført av Ove Baardsgaard og Kia Brekke som utviklet et hodefeste, som senere har forsvunnet. De startet også utviklingen av et grafisk brukergrensesnitt. Fokuset på denne masteroppgaven har vært to hoveddeler. Utvikling av et grafisk brukergrensesnitt og oppretting av et nytt hodefeste. En ny hodefeste som består av en hjelm, et oppblåsbart element og en magnetisk forbindelse er utviklet. Designet var fokusert på å lage en universell hjelm som kunne passe for alle pasienter. Imidlertid viste det seg at bruken av en universell hjelm endte i problemer når det gjelder å holde hodet stille, ettersom luften i det oppblåsbare elementet hadde for mye plass til å bevege seg rundt. Den magnetiske tilkoblingsdelen av hodefestet ble ikke bare brukt til å koble hjelmen til roboten, men også som en viktig sikkerhetsfunksjon i tilfelle noe skulle skje med roboten. Det er opprettet et nytt grafisk brukergrensesnitt som er skilt fra robotstyringsprogrammet. Årsakene bak dette ble diskutert i spesialiseringsprosjekt, men i hovedsak ble det gjort for å forbedre brukeropplevelsen og forbedre ytelsen i forhold til sanntidsbegrensninger. Det nye brukergrensesnittet har funksjonalitet for 3D-visualisering av øvelser, både i sanntid og en forhåndsvisning for eksisterende øvelser. Funksjonalitet for å lage treningsprogrammer er lagt til, og en database er implementert for å lagre øvelsene og programmene for hver enkelt pasient. Et påloggingssystem ble lagt til, og nettverkskommunikasjon mellom det grafiske brukergrensesnittet og robotstyringsprogrammet.
dc.description.abstractThis thesis is part of an ongoing projects in Collaboration with Firda Fysikalsk-Medisinske senter in Sandane, Sogn og Fjordane. The long-term goal of the project is to develop a training apparatus that can be used in the rehabilitation of patients who have suffered a whiplash injury. Our project is a continuation of the work performed by Ove Baardsgaard and Kia Brekke who developed a head mount, which have later disappeared. They also started the development of a graphical user interface. The focus of this master thesis has been two main parts. Developing a graphical user interface and creating a new head mount. A new head mount consisting of a helmet, an inflatable element and a magnetic connection has been developed. The design was focused on making a universal helmet that could fit any patient. However, it turned out that the use of a universal helmet resulted in problems when it comes to keeping the head still, as the air in the inflatable element had too much space to move around. The magnetic connection part of the head mount was not only used to connect the helmet to the robot, but also as an important safety feature in case something happens to the robot. A new graphical user interface have been created that is separated from the robot control program. The reasons behind this was discussed in specialization project, but in essence it was done to improve the user experience and to improve performance in relation to real-time constraints. The new user interface have functionality for 3D visualization of exercises, both in real-time and a preview for existing exercises. Functionality for creating training programs have been added, and a database have been implemented to store the exercises and programs for each individual patient. A login system was added, and network communication between the graphical user interface and the robot control program.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDevelopment of a Robot BasedRehabilitation Apparatus for WhiplashInjured Patients
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel