Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Kristina
dc.contributor.authorOis, Piret
dc.date.accessioned2021-09-28T18:47:34Z
dc.date.available2021-09-28T18:47:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529603:21526070
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785755
dc.description.abstractSosialarbeidere som jobber i Barneverntjenesten, står ofte i belastende situasjoner. Arbeidet innebærer blant annet utfordringer som møte med ufrivillige brukere, brukere med mange komplekse problemer og vold og trusler. I tillegg til lang arbeidstid, vaktansvar, mye papirarbeid, hyppige endringer i retningslinjer og regelverk, utilstrekkelig opplæring og veiledning. Dette er forhold som skaper stress, hvis man ikke tar tak i problemet, kan dette lede til utbrenthet. Utbrenthet i sin tur forårsaker turnover. For å forebygge utbrenthet og turnover, er det viktig å være bevisst om hva som kan gjøres for å beskytte sosialarbeidere i barneverntjenesten. I min oppgave har jeg gått i dybden på hvordan veiledning, sosialstøtte og tilrettelegging av arbeidsplassen samt kompetanseheving kan beskytte og forebygge sosialarbeidere i barneverntjenesten mot utbrenthet.
dc.description.abstractSocial workers who work in the Child Welfare Services are often in stressful situations. The work often entails, among other things, challenges such as involuntary users with many complex problems, long working hours and shift responsibilities, a lot of paperwork, frequent changes in guidelines and regulations, inadequate training and guidance many may also face violence and threats in their work. These are conditions that create stress and if one does not address the problem, these conditions can lead to burnout. Burnout, in turn, causes turnover. In order to prevent burnout and turnover, it is important to be aware of what can be done to protect social workers in the child welfare services. In my assignment, I have gone into depth how supervision, social support, facilitation of the organization of the workplace and competence-raising can protect and prevent social workers in the child welfare service from burnout.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Hvordan kan sosialarbeidere i barneverntjenesten beskyttes mot utbrenthet?»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record