Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLangsrud, Elizabeth
dc.contributor.authorSkaldebø, Olaug H.
dc.date.accessioned2021-09-28T18:47:20Z
dc.date.available2021-09-28T18:47:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529906:22306890
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785744
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractUndersøkelser viser at tvangsbruken er stadig økende på barnevernsinstitusjoner samt at barn og unge synes at bruken av tvang er en skremmende del av hverdagen på institusjon. I tillegg mener barn og unge at voksne som snakker med dem, lytter og tar dem på alvor kan være forebyggende for tvangsbruk. På bakgrunn av dette vil det være interessant å undersøke på hvilken måte en god tilknytning mellom ansatte og barn kan være forebyggende. Oppgaven tar derfor for seg problemstillingen: Hvordan kan god tilknytning mellom barn og ansatte ved barnevernsinstitusjoner føre til mindre bruk av tvang? Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan en god tilknytning mellom ansatte og barn kan føre til mindre bruk av tvang ved barnevernsinstitusjoner. Det teoretiske grunnlaget baserer seg på teorier og forståelsesrammer som allerede er etablert innenfor det barnevernsfaglige feltet. Problemstillingen besvares gjennom drøfting av den presenterte teorien og tidligere forskning. Her diskuteres det særlig rundt tre spørsmål; er det en sammenheng mellom det teoretiske grunnlaget og hva barn mener er forebyggende for tvangsbruk? På hvilken måte kan en god relasjon føre til andre reaksjonsmønstre, og dermed mindre bruk av tvang? Og, hvilke typer tvang kan det blir mindre av?
dc.description.abstractStudies show that the use of coercion and force is constantly increasing in child welfare institutions and that children see the use of it as a frightening part of their everyday life living at institutions. Additionally, children believe that adults who talk to them and get to know them, listen, and take them seriously can prevent the use of coercion. Because of this, it would be interesting to investigate in what way a good attachment between employees and children at institutions can be preventive. The research question of this bachelor thesis is therefore: How can a good attachment between children and employees at child welfare institutions lead to less use of coercion? The purpose of this bachelor thesis is to investigate how a good attachment between employees and children can lead to less use of coercion, at child welfare institutions. Relying on already known and established theories in the field of social work and child welfare, the following questions are discussed: is there a connection between the theories presented and what children think is preventive of coercive use? In what way can a good attachment lead to other reaction patterns, that furthermore can prevent coercion and force? And, what types of coercion and force can there be less of?
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTilknytning og tvangsbruk ved barnevernsinstitusjoner
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel