Show simple item record

dc.contributor.advisorPersson, Rolf Jonas
dc.contributor.authorHeggset, Tarjei
dc.date.accessioned2021-09-28T18:34:39Z
dc.date.available2021-09-28T18:34:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57076746:37159066
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785519
dc.description.abstractEn parameterstudie av Breit-Rosenthal-korreksjonen mellom 199Hg og andre isotoper ble gjort for tilstandene 6s6p 3P1 og 3P2 med parameteren δ< r^2 >(differanse i gjennomsnittelig kvadrat av radius for distribusjon av kjerneladning) i intervallet [-1fm^2,1fm^2]. Bølgefunksjonene til electronene ble beregnet med metoden multi-configuration Dirac-Hartree-Fock ved å bruke General Relativistic Atomic Structure Package 2018 hvor en to-parameter Fermi-modell ble brukt for distribusjonen av kjerneladning. En lineær tilpassning Cδ< r^2 > ble gjort med resultatene. Faktoren C forandret seg med ca. 1% når en stor konfigurasjonsekspansjon ble brukt sammenlikned med den minimale ekspansjonen. Verdien på kjernens hudtykkelse hadd veldig liten betydning for C. C ble beregnet til -0.1113 %/fm^2 for 3P1 og -0.1164 %/fm^2 for 3P2.
dc.description.abstractA parametric study of the Breit-Rosenthal correction between 199Hg and other isotopes was done for the states 6s6p 3P1 and 3P2 with the parameter δ< r^2 >(difference in mean squared radius of nuclear charge distribution) in the range [-1fm2,1fm2]. The electronic wave functions were calculated with the multi-configuration Dirac-Hartree-Fock method using the General Relativistic Atomic Structure Package 2018 where a two-parameter Fermi model was used for the nuclear charge distribution. A linear fit Cδ< r^2 > was made with the results. The factor C was found to differ by approximately 1% when a large expansion of configurations was used compared with the minimal expansion. The value of the nuclear skin thickness was found to have very little impact on C. C was found to be -0.1113 %/fm^2 for 3P1 and -0.1164 %/fm^2 for 3P2.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Effect of the Nuclear Charge Distribution on the Hyperfine Anomaly in Mercury
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record