Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLein, Haakon
dc.contributor.authorEriksen, Karl-Håkon Farstad
dc.date.accessioned2021-09-28T17:53:56Z
dc.date.available2021-09-28T17:53:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56113933:15948759
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785181
dc.description.abstractEriksen, Karl-Håkon Farstad (2020): Klimatilpasning og beredskapshåndtering av storm- og orkanhendelser. En studie av nyttårsorkanen i Fræna. Masteroppgave i geografi. Trondheim: Institutt for geografi, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet. Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Konsekvensene av klimaendringer predikeres i fremtiden til å føre til at ekstremvær vil bli villere og våtere. Et mer ekstremt vær vil påvirke samfunnet i en slik grad det ikke greier å tilpasse seg disse klimaendringene. Denne studien tar utgangspunkt i Fræna i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal, som ble utsatt for en ødeleggende orkan 1. januar 1992, kalt nyttårsorkanen. Formålet med studien har vært å undersøke hvordan tidligere Fræna kommune og lokalsamfunnet opplevde nyttårsorkanen, og hvordan de har håndtert hendelsen i etterkant Studien reiser tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan ble de som opplevde nyttårsorkanen i 1992 påvirket? Har personlig erfaring ført til bekymring for nye lignende værhendelser i fremtiden? 2. Hvordan har nyttårsorkanen påvirket hvordan man legger til rette for håndteringen av ekstremvær knyttet til storm- og orkanhendelser i dag? 3. Hvordan har erfaringer med orkanen påvirket folks holdninger og syn på klimaendringer? Orkanen i 1992 anses som en av de største naturkatastrofene som har rammet Norge i nyere tid. Orkanen førte til store ødeleggelser, også for Fræna. Studien bygger på lengre intervju med 9 informanter, hvor noen av dem fikk bygningsskader på hjemmet sitt. I den forbindelse fokuserer studien på begrepene naturkatastrofe og naturfare, sårbarhet, resiliens, risiko, klimatilpasning og klimakunnskap. Studien er gjennomført med kvalitativ metode og dokumentanalyse.
dc.description.abstractEriksen, Karl-Håkon Farstad (2020): Climate adaption and climate management of storm and hurricane events. A study of nyttårsorkanen in Fræna. Master’s thesis. Department of Geography. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. Climate change is one of the biggest challenges the world is facing today. In the future, the consequences of climate change are predicted to influence extreme weather to become wilder and wetter. A more extreme weather will affect society to such an extent that it is not possible to adapt to these climate changes. The premise of this thesis is Fræna in Hustadvika municipality in Møre og Romsdal, which experienced a devastating hurricane on January 1 in 1992, named ‘nyttårsorkanen’. The purpose of this thesis is to investigate how the former Fræna municipality and the local community experienced the hurricane, and how they have coped with the incident afterwards. The study raises three questions: 1: How have those who experienced ‘nyttårsorkanen’ in 1992 been affected? Does personal experience raise concerns about experiencing similar weather events in the future? 2: How has ‘nyttårsorkanen’ affected the way we handle storm and hurricane events today? 3: How has experiences with hurricanes influenced people’s views on climate changes? ‘Nyttårsorkanen’ is considered as one of the biggest natural disasters that has hit Norway in recent times. The hurricane led to major devastation and Fræna suffered major destruction. The study is based on longer interviews with 9 informants, where some of them suffered damage to private property and homes. In this context, this study focuses on the concepts of natural disaster and natural hazards, vulnerability, resilience, risk for natural disasters, climate adaptation and climate knowledge. This study was conducted with a qualitative method and document analysis.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKlimatilpasning og beredskapshåndtering av storm- og orkanhendelser. En studie av nyttårsorkanen i 1992 i Fræna.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel