Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMartin, Rosemary
dc.contributor.advisorGrønningsæter, Stein Erik
dc.contributor.authorLineer, Katie
dc.date.accessioned2021-09-28T17:53:18Z
dc.date.available2021-09-28T17:53:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76520369:50857576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785166
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på hvordan min rolle som lærer blir transformert gjennom det performative potensialet av kroppspråk i mikro-øyeblikkene i visuell-kunstfag undervisning på syvende trinn. Problemstillingen i denne masteroppgaven er derfor formulert: Hvordan kan kroppspråket i mikro-øyeblikkene i visuell-kunstfag undervisning ha et performativt potensial til å transformere min forståelse av rollen som lærer? For å svare på problemstillingen, har denne masteroppgaven posisjonert seg under en performativ forskning som vitenskapsteori og innenfor performativ inquiry som metodologi. På grunnlag av dette er det tatt i bruk auto-narrativer som metode for å fremstille data og for å presentere funnene. Denne masteroppgaven bygger på teori som handler om kroppsspråk, mikro-øyeblikkene i undervisning, performativitet og reflekterende praksis. Hoved funnene som er diskutert er: 1) kroppsspråk kan føre til uventet, overraskende og forvirrende mikro-øyeblikker, 2) refleksjon og refleksivitet gjennom perspektiver av «reflection-in-action», «invention-in-action» og «reflection-on-action» som trengs for å undersøke min rolle som lærer, 3) kunnskap av refleksjon blir deretter utforsket gjennom begrepet performativitet for å identifisere transformasjoner i min rolle som lærer, og 4) performative potensialer av både kroppsspråk og mikro-øyeblikkene gjennom perspektiver av reflekterende praksis har gitt meg muligheten til å omfavne min rolle som lærer.
dc.description.abstractThis master’s thesis focuses on how my role as the teacher is transformed through the performative potential of body language in the micro-moments of the 7th grade visual arts classroom. Thus, the research question motivating this study is: How might the body language in the micro-moments of the visual arts classroom have the performative potential to transform my understanding of my role as the teacher? To answer this research question, this study has positioned itself under the theoretical framework of performative research while engaging in performative inquiry as a methodology. Therefore, the choice of method and data generation was through the production of auto-narratives. In regard to addressing the main research question and building a solid theoretical foundation with which to generate a dialogue, the following concepts and theories have been taken up: body language, micro-moments in teaching and learning, performativity and reflective practice. The key findings discussed in this thesis are: 1) body language can lead to unexpected, surprising and confusing micro-moments, 2) reflection and reflexivity through the lenses of reflection-in-action, invention-in-action and reflection-on-action are reflective tools to examine my role as the teacher, 3) the learning from reflection is then explored through the concept of performativity to identify the transformation in my role as the teacher, and 4) performative potentials of both body language and the micro-moments through the lens of reflective practice have allowed me the opportunity to transform my role as the teacher.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe transformative power of micro-moments
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel