Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRakvåg, Trude
dc.contributor.advisorVeelo, Nicole
dc.contributor.authorSletten, Christine
dc.date.accessioned2021-09-28T17:52:47Z
dc.date.available2021-09-28T17:52:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77749780:37076970
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785152
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven som hensikt å beskrive hvordan et utvalg lærere i småskolen opplever at praktiske aktiviteter og forsøk bidrar til dybdelæring. Metoden som er brukt er kvalitative intervjuer av to lærere. For å kunne svare på spørsmålet har begge lærerne mye erfaring innen det å bruke praktiske aktiviteter og forsøk i naturfagundervisningen sin. Resultatet fra intervjuene viser at lærerne opplever at det å bruke praktiske aktiviteter i kombinasjon med teoretisk undervisning gir best resultat, men at det er de praktiske aktivitetene som har den viktigste rollen for dybdelæringen. Til tross for denne viktige rollen praktiske aktiviteter har for elevenes forståelse og dybdelæring, finnes det mange vanskelige utfordringer i skolen som gjør at praktiske aktiviteter og forsøk går bort. Disse er for det meste knyttet til mangel på ressurser, eller at elevene ikke er modne nok til å arbeide praktisk. Likevel er det viktig at man gjennomfører masse praktiske aktiviteter i naturfagundervisningen. Da det fører til dybdelæring, er lærerikt, motiverende og gir elevene gode mestringsopplevelser.
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to show how a selection of science teachers experience practical activities and labs as tools for in-depth learning. Interviews were conducted in order to gather data for analysis. Two teachers were interviewed, both with extensive experience in using practical activities and labs in their science lessons. The results from the interviews show that using a blend of theoretical and practical methods will yield the best result. However, it is the practical methods that cement the in-depth part of in-depth learning. Despite this, there are some very real obstacles or challenges that science teachers in primary schools in Norway have to overcome in order to fully utilize all of the potential and experiences practical activities can benefit the students. These are mostly to do with resources, such as time and money. Still, it is important to use practical activities and labs in science lessons. It is not only educational it is also motivational and meaningful for the students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDybdelæring gjennom praktiske aktiviteter og forsøk i naturfag
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel