Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvello, Pål
dc.contributor.authorTjemsland, Marie Frost
dc.date.accessioned2021-09-28T17:49:41Z
dc.date.available2021-09-28T17:49:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80060232:40475955
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785060
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvordan tre ulike lærebøker i naturfag på ungdomstrinnet fremstiller seksuell helse. Hvordan bøkene legger opp til å utvikle en god seksuell helse når man er ung? Det fokuseres på hvordan bøkene fremstiller det å bli kjent med egen kropp og grenser, som igjen er med på å utvikle en god seksuell helse. Bøkene som har blitt brukt er Eureka!9, Tellus 10 og Trigger 10. I en slik oppgave er det viktig å ha et teoretisk grunnlag, som i hovedsak vil ta for seg sentrale begreper som seksuell helse, seksualitet, lærebokens rolle, og forskning på hva som er med på å utvikle en god seksuell helse når man er ung. Her vil det da fokuseres på å bli kjent med egen kropp, kjønnsorgan og grenser. For å løse oppgaven er det gjort en mindre kvantitativ frekvensanalyse av ord, etterfulgt av en større kvalitativ dokumentanalyse der fokuset er på selve innholdet. Funnene diskuteres og knyttes sammen med teorien om disse temaene innenfor seksuell helse for å opplyse vesentlige deler av bøkenes relevante innhold. Resultatene viste først og fremst en stor ulikhet mellom bøkene. De fokuserer på ulike punkter, og bare èn av bøkene, Trigger 10 fremstiller seksuell helse på en tilfredsstillende måte i forhold til teorigrunnlaget, der det skrives åpent og mye om de fleste punktene som er vektlagt i teorien. Eureka! 9 og Trigger 10 skriver lite og har vesentlige mangler.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDagens naturfagslærebøker og seksuell helse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel