Show simple item record

dc.contributor.advisorOfte, Ingunn
dc.contributor.authorAasly, Anna
dc.date.accessioned2021-09-28T17:46:57Z
dc.date.available2021-09-28T17:46:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55578580:23282484
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784888
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven analyserer hvordan minoriteter fremstilles visuelt i fire engelske lærebøker for den norske barneskolen og i hvilken grad de fremmer elevenes interkulturelle kompetanse. Analysen er gjennomført ved å implementere rammeverket «Reading Images» av visuell syntaks formulert av Kress and van Leeuwen (2006) med forutsetningen om at bilder kan være bærere av underliggende ideologier. Studien utforsker hvorvidt bilder kan illustrere den sanne virkeligheten eller kommunisere ideologier og stereotyper i en større grad enn skrevne tekster. Studien bruker visuell innholdsanalyse og semiotisk bildeanalyse for å analysere bilder av urbefolkning i lys av kulturelle stereotyper, maktforhold og betrakterens rolle av identitet og gjenkjennelse mot de avbildede personene. Analysen utforsker hyppigheten av de målte variablene innen bildene av urbefolkninger. Studien inkluderer teorien Critical Race Theory (CRT) for å kunne utføre sammenligninger av avbildede mennesker fra ulike urbefolkninger med avbildede «hvite» mennesker. Studiens resultater avslører at de fire lærebøkene forsøker å implementere urbefolkninger i en varierende sammensetninger av tradisjonelle og moderne fremstillinger, men at det ofte mislykkes. Den komparative delen av studien indikerer at urbefolkninger som oftest avbildes i en lavere maktposisjon i forhold til betrakteren og de avbildede «hvite» menneskene. Studien konkluderer dermed at urbefolkninger fremstilles som oftest på en slik måte at de fremmer myter om kulturelle stereotyper og ideologier som leder til å redusere elevenes interkulturelle kompetanse.
dc.description.abstractThis master’s thesis presents an analysis of how indigenous cultures are visually represented across four English as a foreign language (EFL) textbooks in Norwegian primary schools, and how these images promote pupils’ intercultural competence. The analysis was conducted by implementing the framework “Reading Images” of visual syntax by Kress and van Leeuwen (2006) with the idea that images may carry hidden ideologies. The thesis explores whether images can depict reality or communicate ideologies and stereotypes to a larger degree than written texts. Through visual content analysis with elements of semiotic image analysis, the included images were analysed by cultural stereotyping, power relationships, and viewer’s position of identification towards the depicted indigenous participants. The study explored the frequency of the different variables measured within the included images of indigenous participants. For a more in-depth comparison, Critical Race Theory (CRT) was applied to compare indigenous participants with “white” participants. The results reveal that the four included textbooks attempt to depict indigenous cultures in diverse compositions of both modern and traditional representations, but often fail. The comparative part of the study indicates that indigenous participants are more frequently depicted with a lower position of power to the viewer and compared to the “white” participants. Consequently, the study concludes that indigenous cultures are visually represented in such a way that they, more often than not, promote myths of cultural stereotypes and ideologies, which decreases pupils’ intercultural competence.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleVisual representations of indienous cultures and how they promote intercultural competence
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record