Show simple item record

dc.contributor.advisorKlein, Jørgen
dc.contributor.authorHirsti, Ragnhild
dc.date.accessioned2021-09-28T17:44:44Z
dc.date.available2021-09-28T17:44:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55575926:10593042
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784836
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI en globalisert og mangfoldig verden er det nødvendig å gi unge borgere verktøy for å håndtere interkulturelle situasjoner og møter. Til en viss grad har ungdomsutveksling blitt presentert som en løsning på problemer som går utenfor vår egen nasjonalstat, som klima eller menneskerettigheter. Basert på personlige intervju tar oppgaven for seg utviklingen av norske utvekslingselevers globale medborgerskap, etter et skoleår i utlandet. Med grunnlag i Deweys erfaringsbaserte læringsteori utforsker oppgaven hvordan elevene forholder seg til sitt globale samfunnsansvar etter at de har kommet hjem til Norge. Det empiriske materialet som blir presentert antyder at læringsutbyttet av et slikt år er potensielt stort. Vi bør dog ikke ta det for gitt og i løpet av oppgaven blir det også argumentert for at en slik læringsopplevelse bør skje innenfor visse pedagogiske rammer og krever en viss form for oppfølgning både før og etter selve utvekslingsåret.
dc.description.abstractIn a globalized and diverse world there is an absolute need to educate young people to manage intercultural situations and meetings. To some degree international youth exchange programs has been presented as a one of the solutions to problems expanding beyond our own nation state, such as clime change or human rights. Based on personal interviews, this thesis studies the development of global citizenship in Norwegian exchange students after a year abroad. Baes on Deweys experiential learning theory, the thesis explores how the students relate to their global responsibility after returning to Norway. The empirical evidence presented suggests that the outcome of a gap year abroad is potentially substantial. However, one should be careful to take this learning potential for granted, as the thesis also will argue that this learning experience should happen within a certain pedagogic framework and requires guidance before and after the exchange year itself.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEn investering i globale medborgere?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record