Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinert, Martin
dc.contributor.authorGrøndahl, Harald
dc.contributor.authorSilseth, Helene
dc.contributor.authorSletten, Henrik Snarvold
dc.date.accessioned2021-09-28T17:20:05Z
dc.date.available2021-09-28T17:20:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85657666:25574186
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784229
dc.descriptionFull text available on 2024-07-01
dc.description.abstractHovedtemaet for masteroppgaven er utstyrsutvikling for sitski innen Para alpint. Arbeidet er et samarbeid med Jesper Saltvik Pedersen og hans trener, Hans Blattmann. Målet har vært å forbedre utøverens prestasjon gjennom utstyrsinnovasjon før de neste Paralympiske lekene i 2022. Designprosessen er basert på prinsipper fra menneskesentrert design, iterativt og "agile" design. Oppgaven dekker utforskning av problemstillingen, kreativt idéskapende arbeid og bygging av prototyper med påfølgende testing og evaluering. Stavene som brukes i sitski alpint kalles "outriggere" på engelsk, et annet norsk ord er krykkeski. Sporten har manglet et verktøy for å evaluere designendringer på krykkeskiene. Dette behovet dekkes gjennom utviklingen av et system som måler orientering til krykkeski og sitski, samt normalkrefter i krykkeskiene. Systemet åpner opp for nye måter å analysere utstyret, utstyrsbruken og idretten. Oppfinnelsen er meldt inn til NTNU TTO for å begynne arbeidet med å beskytte eventuelle intellektuelle rettigheter. Systemet presenteres i et utkast til en artikkel ment for "IEEE Sensors Journal". En case-studie ble gjennomført med Jesper Saltvik Pedersen for å lære om bruken av krykkeski i sitski-alpint, identifisere mulige forbedringer i krykkeskidesignet og samle data for å beskrive objektiv dynamikk i idretten. Arbeidet er presentert i et utkast til en journalartikkel for Journal of Science and Medicine in Sports, og viser data fra Jesper Saltvik Pedersens kjøring. Hovedfunnet i studien er at bakenden til skiene på krykkeskiene skraper i svinger ettersom de ikke kan rotere nok. Utviklingsprosessen resulterte i en forbedre krykkeski med økt rotasjonsmulighet for skien på krykkeskiene. Den nye krykkeskien reduserte den målte bremsingen med 79\%, og innledende GPS data antyder at designet er noe raskere. Ifølge Pedersen føltes de nye krykkeskiene relativt like ut som de gamle. Små justeringer er nødvendig for at Pedersen tar de i bruk under trening og konkurranser.
dc.description.abstractThe main topic of this thesis is equipment development for Para alpine sit-skiing. The work was done in collaboration with Jesper Saltvik Pedersen and his coach, Hans Blattmann, with the objective of improving the athlete's performance through equipment innovation before the next Paralympics in 2022. The work process is based on a human-centred, iterative design process. The thesis covers problem exploration, creative ideation work, practical concept testing and evaluation. In para alpine sit-skiing, a pair of handheld crutches with skis, called outriggers, is used. The sport has lacked a tool to objectively assess changes to the outriggers. A system able to gather empirical data from skiing may provide the necessary knowledge to evaluate the equipment. A force and orientation measuring system has been developed to aid the development of new outriggers. The system can measure the orientation of the outriggers and sit-ski, as well as normal forces in the outriggers. The system has opened new possibilities within sports analytics in Para alpine sit-skiing. As the first step to protect any intellectual property, a disclosure of invention has been submitted to NTNU TTO. The system is presented in a white paper intended for the IEEE Sensors Journal. By utilising the new system, a single subject study has been conducted to describe the dynamics of outriggers and sit-ski in Para alpine. The work is presented in a white paper intended for the Journal of Science and Medicine in Sports. The paper presents data on Jesper Saltvik Pedersen's skiing. The main finding was that the skis on the outriggers had limited mobility, causing scraping in turns. The development process resulted in an improved outrigger with an increased rotation limit of the ski on the outriggers. The new outrigger reduced measured braking by 79\%, and preliminary testing with GPS data indicated that the design was slightly faster. Pedersen's feedback was that the new outriggers felt quite similar to the old ones. Minor adjustments were necessary for Pedersen to use the outriggers is training and competition.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleChasing Margins - Analysis and Design of Outriggers for Para Alpine Sit-skiing
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record