Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjelsvik, Marianne
dc.contributor.authorLinge, Olea Andrine Flisnes
dc.contributor.authorSaur, Victoria Haugan
dc.date.accessioned2021-09-25T16:43:45Z
dc.date.available2021-09-25T16:43:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82589008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783396
dc.description.abstractBakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, hvor i underkant av 4000 kvinner rammes årlig. Problemstilling: Hvordan opplever kvinner som har gjennomgått brystkreft sin seksualitet? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan kvinner som har gjennomgått brystkreft opplever sin seksualitet. Metode: Systematisk litteraturstudie med åtte inkluderte forskningsartikler. Resultat: Etter gjennomgått brystkreft er det individuelt hvordan kvinner opplever sin seksualitet. Faktorer som behandlingsvalg, alder, sivilstatus, samfunn og kultur er avgjørende. Konklusjon: Kvinner i studien med høyest gjennomsnittsalder og stabile forhold taklet den seksuelle utfordringen bedre, uavhengig av behandlingsvalg. De yngre kvinnene og de uten fast partner hadde større utfordringer seksuelt som følge av endret selvbilde. Behandlingsvalget blir tatt på bakgrunn av hva leger og samfunn forventer, da kvinner er redd for å bli stigmatisert. En viktig rolle for sykepleier er å gi kvinner med brystkreft og deres eventuelle partner tilstrekkelig informasjon og veiledning, om mulige bivirkninger av kreftdiagnosen og behandlingen for å forebygge seksuell dysfunksjon. Kvinner som diagnostiseres med brystkreft har som oftest kort tid på å ta en avgjørelse angående behandling. Beslutningen bør tas i samråd med helsepersonell og eventuell partner, da det finnes flere aktuelle behandlingsalternativer. Nøkkelord: Brystkreft, kvinner, seksualitet, opplevelse
dc.description.abstractBackground: Breast cancer is the most common form of cancer for women and approximately 4000 women are affected every year. Problem: How do women experience their sexuality after going through breast cancer? Purpose: The purpose of this study is to figure out how women going through breast cancer experience their sexuality. Methods: A systematic literature study including eight research articles. Results: After suffering from breast cancer it is individual how the women experience their sexuality. Choice of treatment, age, relationship status, society and culture are factors that all are important. Conclusion: The women in the study with highest average age and stable relationships coped better with the sexual challenge, regardless of treatment choice. The younger women and the ones without a permanent partner had bigger challenges sexually because of changed self-image. Choice of treatment is based on what doctors and society expect, because the women are afraid of being stigmatized. An important role for nurses is to give breast cancer women and their potential partners sufficient information and guidance about possible cancer side effects and treatment to prevent sexual dysfunction. Women diagnosed with breast cancer often have a short amount of time making a treatment decision. The decision should be taken in consultation with health professionals and a potential partner, as there are several possible treatment options. Keywords: Breast cancer, women, sexuality, experience
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan opplever kvinner som har gjennomgått brystkreft sin seksualitet?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel