Show simple item record

dc.contributor.advisorBenden, Nina Margrethe Lilo Fagertun
dc.contributor.authorKankanen, Lyyti
dc.contributor.authorBagiran, Elmas Güven
dc.date.accessioned2021-09-25T16:31:21Z
dc.date.available2021-09-25T16:31:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82578383:84891984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783246
dc.description.abstractAbstrakt Innledning: Denne bacheloroppgaven i ergoterapi har fokus på bruken av lekeplasser og opplevelser knyttet til aktivitet, deltagelse og omgivelsene på forskjellige lekeplasser for barn med nedsatt fysisk funksjonsevne. Metode: Oppgaven er en Scoping review der strukturen følger IMRoD modellen, som består av innledning, metode, resultat og diskusjon. Dette for å belyse og skape oversikt over hva som finnes angående temaet og hva som kunne bidra i besvarelsen av vår problemstilling. Resultat: Hovedfunnene i denne besvarelsen omhandler relasjonen mellom deltagelse og interesse, hvordan omgivelsene kan påvirke deltagelse i lek på lekeplassen og det store skillet mellom tilgjengelighet og anvendbarhet, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre. Disse funnene er delt i tre hovedkategorier som er personens erfaringer fra lekeplassen, omgivelsenes tilgjengelighet og aktivitet og lek på lekeplassen. Konklusjon: Universelt utformede lekeplasser ikke er nødvendigvis anvendbare. Det bør tas hensyn til funksjonalitet og anvendbarhet i tillegg til universell utforming når lekeplasser bygges for å legge til rette for deltagelse i lek. Nøkkelord: universell utforming, fysisk funksjonsnedsettelse, lekeplass, barn
dc.description.abstract.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLek på lekeplassen for barn med fysiske funksjonsnedsettelser
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record