Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLudvigsen, Tonje Pedersen
dc.contributor.authorSkaug, Oda Margrethe
dc.contributor.authorKvaale, Iselin
dc.date.accessioned2021-09-25T16:30:18Z
dc.date.available2021-09-25T16:30:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83417398:83420102
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783209
dc.description.abstractBakgrunn: De siste årene har forekomst av skade økt, og en hyppig fotballrelatert skade er anterior cruciate ligament-skade (ACL-skade). Hensikten med denne oppgaven er derfor å undersøke om treningsintervensjoner, med formålet å redusere risiko for skade, har en effekt på insidens av ACL-skader hos fotballspillere. Metode: Det ble foretatt et litteratursøk i PubMed og SPORTDiscus. De åtte inkluderte artiklene måtte være randomiserte kontrollerte studier (RCT), og utvalget måtte være fotballspillere. Resultat: 11 228 fotballspillere ble inkludert i oppgaven for å undersøke effekten treningsintervensjon vil ha på insidens av ACL-skade. Seks av studiene fant en positiv effekt av å implementere treningsprogrammet, og en fant lite til ingen effekt. Den siste studien fant en negativ effekt. Konklusjon: Det er en rekke faktorer som må tas hensyn til når man implementerer et forebyggende treningsprogram, og det er usikkert hva den optimale varigheten og innholdet i et slikt program er. Basert på de åtte studiene er det likevel grunn til å konkludere at forebyggende treningsprogram kan ha en positiv effekt i å redusere forekomsten av ACL-skader blant fotballspillere.
dc.description.abstractBackground: Injuries among soccer athletes are common, and anterior cruciate ligament (ACL) injuries are one of the most prevalent. The aim of this thesis is therefore to investigate if training interventions, with the purpose of reducing injury, will reduce the ACL injury rate among soccer athletes. Method: The literature was retrieved through the databases PubMed and SPORTSDiscus. The eight articles included had to be randomized controlled trials (RCT) and the study population had to be soccer players. Result: A total of 11 228 soccer athletes were included to investigate the effect of prevention training programs (PTP) on ACL injury rate. Six of the articles show positive effects of PTP, while one shows little to no effect. The last study found a negative effect. Conclusion: Several factors need to be considered when implementing a prevention training program, and it is unknown what the optimal duration and content of such programs are. However, based on the results of the included studies, there is reason to conclude that a prevention training program can have a positive effect in reducing ACL injury incidence among soccer athletes.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleACL injury rate among soccer athletes: The effect of training interventions
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel